לפני כשנה בדיוק פרסמתי ברשימה זו סיפור מרתק סביב סיורי הסליחות המתקיימים בחודש אלול בשנים האחרונות. גם בגליון זה למיטב ידיעתי מתפרסמת כתבה אודות סיורי סליחות בירושלים אלא שבטור זה אני מבקש לקלקל מעט א...
את טורי הנוכחי אני מבקש להקדיש לנקודה המפריעה במספר בתי כנסת בהם ביקרתי, בייחוד כאשר מדובר בקהלות השייכות לעדות הספרדים. נקודה מפריעה זו לא שייכת בכל בתי הכנסת מטעמים שונים אך בחלקם היא בולטת וניכרת...
כאשר ביקש ממני העורך לייחד את טורי החודשי [והפופולארי, מאד, אני מקווה...] לענין ילדים ובית כנסת הייתי סבור כי אוכל לכתוב על כך לא בלוג אחד ולא שנים. סדרה של מאמרים, מה זו סדרה, כרכים, אינציקלופדיות. ש...
שיעורים בליל שבועות? בשמחה. רק תלוי מי מוסר אותם   ליל שבועות. הלילה הקדוש בו נשאר העם היהודי ער לאורך כל הלילה והוגה בתורה הקדושה. בכל בתי הכנסת בארץ ובעולם, ממלאים צעירים וזקנים, בחורים ויל...
"לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בתורה". השנה, כך נדמה, היתה מימרת חז"ל זו רלוונטית מתמיד. שכן חול המועד כולו חל בימות החול – כלומר בימי ראשון – חמישי, כך שהיה זמן...
זו היתה אמורה להיות עוד 'דרשת שבת גדול' רגילה. הרב אמור היה לדבר בתחילה בעניני הלכה ופלפול סביב סוגיות פסח, ולסיים בדברי משל ואגדה כנהוג ברוב בתי הכנסת וקהלות ישראל. אלא שבקהילה זו עליה רוצה אני לספר ...
"פורים זה חג של ילדים", נוהגים רבים לומר. ואמנם נראה שלא הגזימו האומרים באמירתם. הסעודות העליזות, ההתרוצצויות עם משלוחי המנות ברחובות העיר, המעבר בין מסיבת פורים אחת לשניה, מרנינים את לבו של...
דוד הגבאי חושב כי גם אם בית הכנסת הוא אכן מקום פתוח ומזמין לכל יהודי באשר הוא, גם לו מכל מקום, יש כללים ברורים, ויש אחראים על סדריו. שבת בבוקר, תפילת שחרית, קריאת שמע. החזן, כנהוג בבית הכנסת שלנו, קו...