בטור זה הייתי מבקש לייחד את הדיבור על בעייה אליה נתוודעתי מגבאי חבר, שסיפר לי כי היא קיימת גם בקהילות נוספות. אצלינו על כל פנים לא נתקלתי בבעייה הזו, כפי שאסביר מיד. מדובר על ספרי התורה. לא כפי...
בשורות הבאות אבקש לשתף אתכם בתחושות שמציקות לי לקראת הימים הנוראים. כמו כל הגבאים אני מכין את בית הכנסת לכל עמך בית ישראל, ומזמין את כולם באהבה גמורה לבא ולהתפלל. בית הכנסת הוא של כולם, הוא שייך לע...
מאחר שאנו עדיין בעיצומה של המלחמה, והפסקת האש שהוציאה אנחת רווחה מכולנו התלתה שוב כעורבא פרח הייתי מבקש להתייחס לנושא שעלה שוב ושוב בשבועות האחרונים בהקשר לבתי הכנסת. קיימת תפיסה לפיה, היות ובי...
בטורי הנוכחי לא אוכל שלא להתייחס לימים קשים שעוברים עלינו, על מדינת ישראל, על החברה היהודית שפועמת בלב אחד עם חיילי צה"ל שנלחמים במחבלי החמאס שלא מבקשים דבר מלבד להרגינו ולהשמידנו. בהקשר למלחמה...
בבית הכנסת שלנו הוחלט כמו בעוד הרבה בתי כנסת לעבור למשכן גדול ורחב יותר. הסיבה, המקום צר מלהכיל את המתפללים, שמשפחותיהם גדלו בלי עין הרע, ובתפילות השבת, נותרים רבים לעמוד במבא של בית הכנסת, או שהם ...
את טורי הפעם אבקש לייחד על 'מריבות בבית הכנסת'. מריבות בבית הכנסת? יאמרו הקוראים, מה החידוש בכך? האם יש בית כנסת שלא קיימים בו מריבות? אלא שהפעם ברצוני לדבר לא על מריבות בין המתפללים אלא על...
את בית הכנסת שבצפון צרפת רוב ככל הקוראים, ככל הנראה, לא מכירים. אולם מאחוריו עומד סיפור מעניין שראוי להעלותו על פני הגליון שלנו, גם אם הוא ווירטואלי. היה זה בימי מלחמת העולם השניה. מועיז, צעיר ...
את הסיפור הזה סיפר לי ידידי הטוב ר' מאיר שגם פירסם מאוחר יותר את הדברים בקונטרס - שאינו מוכר לרוב הציבור - בשם 'סיפורו של שב"ח'. היו אלו הימים שלפני ההתנתקות וידידי המתגורר בימים כבתיקונם ביישוב חר...