הגיעה העת לעשות רוויזיה בכל נושא איסוף התרומות. בעולם המודרני קיים מערך מסודר המכונה 'גיוס כספים', וגבאי ופרנסי בית הכנסת מוזמנים לעשות בו שימוש   יהודי אחד היה אוסף כספים ב...
את הסיפור הבא הביא לי ידיד ואני כותב אותו על פי הזיכרון. לבית כנסת אחד הגיע רב חדש ונמרץ, לאחר שבמשך תקופה ארוכה התנהל המקום ללא יד מכוונת. שמחו בני הקהילה ברב החדש, וגם הוא היה טעון ברצון לפעו...
הימים האחרונים העומדים בסימן גל הטרור שחזר לרחובות ישראל העלה סוגיא די מטרידה לנו – גבאי בית הכנסת, או לפחות לחלקינו. יודעים מה, לפחות אצלי. אני מתכוון לבתי הכנסת הרבים, בהם עובדים גם בני מיעוט...
ברשימתי החודשית אבקש להפנות זרקור אל עבר פרשייה מדהימה מחייו של מנהיג יהדות גרמניה, ואחד מגדולי האומה היהודית במאות האחרונות - הרש"ר הירש. אחרי פטירתו של הרש"ר התפרסמה הידיעה כי הרב הירש, בהיות...
הסיפור הבא שמסתובב בין גבאי בתי הכנסת מתואר בגירסאות שונות, כאשר השמות והשחקנים המרכזיים בו מתחלפים, ועם זאת, עיקרו זהה אצל כולם. אתאר זאת כפי ששמעתי זאת אני. בבית כנסת מסויים, נהוג היה כי ילדי...
ליל תשעה באב מתקרב, ובשנים האחרונות התפתח טרנד חדש בחברה הישראלית בשם 'הלילה לא לומדים תורה'. הרציונאל העומד מאחורי ההתארגנות הזו הוא שבליל תשעה באב, כידוע אסור ללמוד תורה, ולכן מתארגנים לערבי ...
המעשה הזה התרחש באחד השטיבעלים שבעיר בני ברק, ואל אזני הגיע באמצעות בנו של הגבאי, שהיה חלק מן המעשה. בבית הכנסת הזה, שמכונה בשם שטיבעל בשל המניינים הרבים שמתקיימים בו, היה מניין מיוחד מידי יום ...
כמידי ליל שבועות היה בית הכנסת שלנו מלא מפה אל פה בעשרות לומדים מבוגרים, בחורים, נערים וגם ילדים שהגו בתורה משעות הערב המאוחרות, ועד לאשמורת הבוקר ולתפילת וותיקין. אחד מהלומדים היה יניב, נער כב...