כמי שנושא בתפקיד הגבאי לא מעט שנים, שמתי אל לבי השנה כי על תפקידי מתחרים עוד לא מעט נושאי תפקידים, בעיקר בימים הנוראים, בהם מוצאים לעצמם האנשים מקום להתגדר בו ו'להשתרר' בקטנה כמובן, על שאר המתפללים, מ...
  ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות ארץ ישראל, ומרצה במכללה האקדמית כנרת. כתבה ...
ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות ארץ ישראל, ומרצה במכללה האקדמית כנרת. כתבה תשיעית בסדר...
  ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות ארץ ישראל, ומרצה במכללה האקדמית כנרת. כתבה ...
על כריכת הספר החדש של ד"ר שלמה טיקוצינסקי – העוסק בישיבת סלבודקא המיתולוגית, מופיעה תמונה של חמישה בחורים ישובים 'רגל על רגל', חבושים כובעים לבנים, ולבושים באופן מוקפד. הצעירים, מישירים מבט למצלמה,...
ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות ארץ ישראל, ומרצה במכללה האקדמית כנרת. כתבה שביעית בסדר...
  ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות ארץ ישראל, ומרצה במכללה האקדמית כנרת. כתבה ...
ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות ארץ ישראל, ומרצה במכללה האקדמית כנרת. כתבה רביעית בסדר...