לא, זו לא טעות כתיב. בתי הכנסת בימים אלו  מלאים בלי עין הרעה בהכנסות יפות לקופת בית הכנסת, מה עושים עם כל הכסף, והיכן מומלץ להשקיע יותר? אלון חאמי ימי החגים זו הזדמנות טובה לשפר את המא...
חודש אלול פירושו חיפוש, והמילה נגזרת מהתרגום בפרשת מרגלים "ויאללון ית ארעא". אדם ירא שמים צריך תמיד לחפש אחרי מעשיו  מחד לבדוק האם הוא בדרך הנכונה, ומאידך האם יש מה לתקן. זה בפן האישי, אך ...
על חובת הזהירות בבית כנסת בכבוד הזולת, ועל חובת הזהירות בקריאת התוכן בעלוני השבת חודש אייר מכונה בפי חז"ל בשם 'זיו' והוא חודש המסוגל לרפואה. דרשו בעלי רשומות 'אייר' ראשי תיבות 'אני ה' רופאך'. ב...
בית הכנסת כשמו כן הוא: בית שבו מתכנסים, ובבית כמו בבית יש להתכונן לפסח. ר' אלון חאמי בטור מיוחד עם רשימה מליאה של רעיונות ועצות לגבאי בית הכנסת לקראת חג הפסח נאמר בהלכה: היוצא בחדשי ניסן וראה א...
פורים בפתח והשמחה מרובה. גם פסח כבר נראה באופק, ופעמי האביב כבר נשמעים. כיצד מתכוננים לקראת החגים, וממה יש להיזהר בפורים? היועץ ר' אלון חאמי בטור מיוחד לקראת פורים. פורים קרב והלבבות מלאים שמחה...
היועץ ר' אלון חאמי על הקשר בין השמחה בחודש אדר ליום ההולדת של בית הכנסת שלכם השנה זכינו לשנה מעוברת ולחודש אדר נוסף. שנה כזו היא סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שכן הוא העניק לנו שני חודשים מל...
שאלת האנשים עם הצרכים המיוחדים בהקשר בתי הכנסת הביאה את היועץ ר' אלון חאמי להעלות מספר נקודות הראויות לשימת לב. ...

נודרים ולא משלמים, מבטיחים ולא מקיימים. על תופעת אי תשלומי הנדבות בבתי הכנסת. היועץ ר' אלון חאמי. אחת מן התופעות הנפוצות והמצערות בבית הכנסת, היא סוגיית הנדבות ואי העמידה בהם. כמעט ולא קיים בית...