לא מעט פעמים אנו נקלעים למחלוקות בתוך בית הכנסת, בין הציבור המתפללים או בתוך הנהלת ועד בית הכנסת בעניינים שונים. החוק המוסרי אומר שמותר שיהיו חילוקי דעות או אי הסכמות, חזקה בידינו "כשם שאין פרצ...
אוזני מי לא נצרבות  משמוע את השמועות הרעות! עיני מי לא נעצמות מראות את התמונות המחרידות , ריבונו של עולם "ראה דם עבדך השפוך" ותאמר די לצרותינו בגלות המר והנמהר הזה. על מה השם עשה זאת לנו ,...
חודש  מר חשוון הוא חודש ללא חגים, אךהחל מיום ז' במר חשוון נתחיל לבקש על ירידת הגשמים בברכת השנים. לירידת הגשמים ישנה משמעות רבה, לא רק לאדם עצמו אלא לכל הבריאה כולה. לדור המבול לא היה חסר ...
לא, זו לא טעות כתיב. בתי הכנסת בימים אלו  מלאים בלי עין הרעה בהכנסות יפות לקופת בית הכנסת, מה עושים עם כל הכסף, והיכן מומלץ להשקיע יותר? אלון חאמי ימי החגים זו הזדמנות טובה לשפר את המא...
חודש אלול פירושו חיפוש, והמילה נגזרת מהתרגום בפרשת מרגלים "ויאללון ית ארעא". אדם ירא שמים צריך תמיד לחפש אחרי מעשיו  מחד לבדוק האם הוא בדרך הנכונה, ומאידך האם יש מה לתקן. זה בפן האישי, אך ...
על חובת הזהירות בבית כנסת בכבוד הזולת, ועל חובת הזהירות בקריאת התוכן בעלוני השבת חודש אייר מכונה בפי חז"ל בשם 'זיו' והוא חודש המסוגל לרפואה. דרשו בעלי רשומות 'אייר' ראשי תיבות 'אני ה' רופאך'. ב...
פורים בפתח והשמחה מרובה. גם פסח כבר נראה באופק, ופעמי האביב כבר נשמעים. כיצד מתכוננים לקראת החגים, וממה יש להיזהר בפורים? היועץ ר' אלון חאמי בטור מיוחד לקראת פורים. פורים קרב והלבבות מלאים שמחה...
היועץ ר' אלון חאמי על הקשר בין השמחה בחודש אדר ליום ההולדת של בית הכנסת שלכם השנה זכינו לשנה מעוברת ולחודש אדר נוסף. שנה כזו היא סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שכן הוא העניק לנו שני חודשים מל...