רבי אלון חאמי: אם היה בכוחי הייתי מורה להרוס את חצרות בתי הכנסת על שחוק וקלות ראש במקום הקדוש, וגם מדוע ביקש החתם סופר לאטום את עזרת הנשים? בפרשתנו המתוקה  אומר הקב"ה לעם ישראל אם תמלי...
ה' ישמרנו: איך עולים לתיבה לאחר לגימת עראק? "ויאמר ד' אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקדש.." (טז- ב') " בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר.." (טז'-ג'). וברש"י על אתר: ואף זו, לא ב...
חודש אדר הוא בשבילי הכנה לקראת הגאולה, שכן הוא החודש הסמוך לחודש ניסן שהוא בעצם חג הגאולה, וכבר הבטיחה התורה, "הן גאלתי אחרית כראשית". מה שנשאר הוא רק לחכות ולצפות ולהתכונן ליום הגדול. המעניין שרצף...
המבוא או החצר לבית הכנסת מהווים זיכרון להר הבית שהיה לפני בית המקדש, ויש לשמור על כבוד המקום. עם זאת אסור שהוא יהפוך למקום משכן של יושבי קרנות והולכי רכיל אפתח באיחולים לחודש שבט שסימנך הו...
לא מעט פעמים אנו נקלעים למחלוקות בתוך בית הכנסת, בין הציבור המתפללים או בתוך הנהלת ועד בית הכנסת בעניינים שונים. החוק המוסרי אומר שמותר שיהיו חילוקי דעות או אי הסכמות, חזקה בידינו "כשם שאין פרצ...
אוזני מי לא נצרבות  משמוע את השמועות הרעות! עיני מי לא נעצמות מראות את התמונות המחרידות , ריבונו של עולם "ראה דם עבדך השפוך" ותאמר די לצרותינו בגלות המר והנמהר הזה. על מה השם עשה זאת לנו ,...
חודש  מר חשוון הוא חודש ללא חגים, אךהחל מיום ז' במר חשוון נתחיל לבקש על ירידת הגשמים בברכת השנים. לירידת הגשמים ישנה משמעות רבה, לא רק לאדם עצמו אלא לכל הבריאה כולה. לדור המבול לא היה חסר ...
לא, זו לא טעות כתיב. בתי הכנסת בימים אלו  מלאים בלי עין הרעה בהכנסות יפות לקופת בית הכנסת, מה עושים עם כל הכסף, והיכן מומלץ להשקיע יותר? אלון חאמי ימי החגים זו הזדמנות טובה לשפר את המא...