ההפטרה מסתיימת, והציבור נערך לתפילת מוסף. חובבי ההיסטוריה ישמחו לגלות כי לפניהם מתרחשת אחת התופעות היהודיות החשובות שאיפיינו את המאה ה-19, ואין להקל בכך ראש: מדיניות הפרדת הקהילות. נכון...
תפילת השמונה עשרה מסתיימת וריטואל ספירת האנשים משל היו כבשים מבולבלות נעדרי רועה חוזרת על עצמה. יהודי לא צעיר מגולח למשעי, מסמן לנער כי ישנם עשרה, אך הנער מסרב להיענות. למה? ניתן להצביע על 2 אופציו...
בשבת האחרונה התפללתי בבית הכנסת המכונה 'שטיבל'. כולכם בוודאי מבינים למה אני מתכוון. בשכונה של כל אחד מכם קיים מוסד כזה. השעה 11 בבוקר, רבים מאחינו בית ישראל כבר ישובים סביב שולחנות השבת, שרים א...
הסיפור הזה הגיע לידי מהאיש שכתב אותו, ומאחר שהסיפור נוגע לבית הכנסת, חשבתי שמן הראוי לשתף אותו עם הקוראים הנאמנים של מגזין זה. הסיפור [שפורסם גם ב'שלום לעם'] מתחיל בעיר גדנסק שבפולין. בעיר זו ש...
המתפללים שפקדו את בית הכנסת התבוננו בשמש המדליק את נר החנוכה בעיניים תמהות: מדוע הוא מדליק את הנרות בצורה הזו? הגבאי, ר' מוטל טפטף את נרות השעווה שבידו לתוך בזיכים קטנים, ולאחר שאלו התמלאו בשעווה, ...
התבקשתי לייחד את טורי החודשי לנושא 'מנייני קרליבך' המבוססים כידוע על דרכו ושירתו של רבי שלמה קרליבך זכרו לברכה. לפני שאגע בלב העניין הייתי רוצה לכתוב שני סיפורים אודות האיש, ודרכם לתרום את חלקי...
הסיפור שאני הולך לספר, קרה לכם או בקירבתכם מן הסתם בדרך זו או אחרת, אם כי אינני משוכנע כי התוצאות וההשלכות שלו, היו דומים. במה מדובר? בבית הכנסת של קהילת נובורזיק [שם בדוי כמובן] התפלל יהוד...
  לקראת הימים הנוראים הייתי מבקש להעלות נקודה עליה חשבתי רק בחופשת הקיץ האחרונה, כשביקרתי בבית כנסת של אנשים אמידים באחת מפינות הארץ או העולם... היה זה לאחר תפילת ערבית כאשר יהודי נשוא...