ראש השנה ראש השנה הוא היום הראשון של השנה וחג בן יומיים לכבוד השנה הנכנסת: "דבר אל בני ישראל לאמור: בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זכרון תרועה, מקרא קודש" (ויקרא כג-כד). זהו אחד משיאי ה...
  תשרי החודש הראשון למניין השנה והשביעי למנין החודשים מניסן: "בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זכרון תרועה, מקרא קודש" (ויקרא כג-כד). חודש זה לעולם מלא - בן 30 יום, ומזלו - מאזניים. מקור...
תשעה באב יום צום ואבל לזכר חורבן בית המקדש, שחל בו. יום זה מסמל את ראשית הגולה ופורענויות רבות שאירעו בו ועל כן נחשב ליום אבל לאומי. חמש פורענויות אירעו ביום זה, כמבואר במסכת תענית כ"ט: ...
תענית ציבורצום כללי, שהוטל על הציבור כולו בשל מאורע כלשהו. ראשון נזכר בתורה צום יום הכיפורים: "בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם" (ויקרא טז כט). בתקופת הנביאים נקבעו תעניות ציבור נוספות: עשר...
שמחת תורההיום השמיני של חג הסוכות, כשהוא נחוג בארץ. בחוץ לארץ זהו היום התשיעי של החג, לאחר "שמיני עצרת". החג אינו נזכר בתורה אף לא בתלמוד, ונראה שמקורו מתקופת הגאונים. התלמוד רק מזכיר את המנהג לעשות ס...
שבע ברכותכדאי שביהכ"נ יקיים טקס "שבע ברכות" לאחר החופה לבני הזוג ולמשפחותיהם.שבע ברכות - הברכות, הנאמרות בטקס קידושין ובשבעת ימי המשתה. מכיון שאינן חלק ממעשה הקידושין, אין הכרח שהרב יברך אותן ונוהגים ...
שבועותחג הביכורים, החל שבעה שבועות לאחר הפסח - כלומר, בו' בסיון. החג נמנה עם שלוש הרגלים (ראה רגל) ונזכר בתורה בכינויים אחדים: חג הקציר - "וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" (שמות כג טז); חג הביכור...
ראש חודשכינוי ליום, שבו מתחיל החודש. במקרא הוא מופיע פעמיים: "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם" (במדבר י י). ו"בראשי חודשיכם תקריבו עולה לה'" (שם, כח יא).בתקופת המקרא היה יום זה מקודש לעצרות עם, ...