חודש תשרי, כמו בכל שנה הוא החודש שלנו, של בתי הכנסת, של הגבאים, הרבנים, המתפללים. עם ישראל בהמוניו נוהר לבתי הכנסת, שופך את צקון לחשו לפני ריבון העולמים ומתחנן לשנה טובה ומתוקה. אבל בעם ישראל י...
השנים האחרונות העומדות בסימן שיבת יהודים רבים לכור מחצבתם, לצד התעניינות בלתי פוסקת בעולמה של היהדות והספרות התורנית המלווה אותה, הציבה בפני אותם מצטרפים חדשים אתגר בלתי פשוט: כיצד ידעו מה מוטל עלי...
השבועות האחרונים הציבו בפני העם בישראל, צומת רגישה ובלתי פשוטה: כוחות הביטחון ומשטרת ישראל מול תפעולו התקין של מקום קדוש. אירועי הר הבית החלו בפיגוע רצחני של שלשה מחבלים במהלכו נרצחו שני שוטרים. המ...
תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה אומר הכלל ההלכתי, אך דומה כי ניתן להוסיף כיום פסוק נוסף: תפילה ללא ניגון כגוף ללא חיות. מנייני קרליבך, ובכלל תופעת השירה והחזנות בתפילה הפכו כמעט לתופעה גורפת שזוכה מח...
גיליון זה נושא ניחוחות של חו"ל מן הסיבה הפשוטה ששתיים מכתבותיו המרכזיות עוסקות בקהילות היהודיות שבחוץ לארץ. הראשונה על בית הכנסת רבי אהרן שוסטר שבאמסטרדם, ובשניה ישנה סקירה על מצב  הקהילות באי...
בימים אלו אנו מציינים שש שנים לפעילותו של אתר 'איגוד בתי הכנסת העולמי', כאשר בכל חודש פורסם במסגרת זו ניוז-ליטר' גדוש בכתבות, סקירות, ומידעים סביב כל מה ששייך לבתי הכנסת בארץ ובעולם. איגוד בתי ...
הראשל"צ הרב יצחק יוסף נשא לא מכבר שיעור בו דרש על הלכות תולעים. הרב יוסף הפריך את האמונה הרווחת בפי ההמון כי גרעיני חמניות תירס ותאנים נגועים בתולעים ובדיקתן קשה עד בלתי אפשרית. מבלי להיכנס לתוכן ה...
ביום כיפור האחרון התאספו בני קיבוץ גבע לתפילות היום הקדוש כמנהג המקום בשנים עשר השנים האחרונות. התפילה המרוממת והמרגשת תוארה גם בגליון זה, וגם בבמות רבות נוספות, אלא שבשנים האחרונות נוספה לה מעלה י...