"אי אפשר לדבר על אמנות יהודית מבלי להתעכב כמובן על המוטיבים של חג סוכות שנקרא גם חג האסיף", אומרת שרה קונפורטי, אמנית ויוצרת מפורסמת. בטור מיוחד לקראת סוכות מספרת שרה על האינטראקציה בי...

בשבת הקרובה מתארגנים בבתי הכנסת לתפילת תינוקות של בית רבן לאחר תפילת מוסף, לרפואתה השלמה של הרבנית פיגא ציפורה בת הדסה, בתוך שאר חולי ישראל   ...
לנוכח תקופת הקורונה מתעוררת יוזמה בבתי כנסת, להרבות בקדושת בית הכנסת ובפרט שלא לדבר בשעת התפילה. ניתן לפרסם מודעה בענין מינוי אדם שישגיח שלא ידברו כלל בשעת התפילה, וזה לעומת זה, בע"ה לא יהיה שום ממונ...
חג השבועות הוא החג המיוחד שבחגים. כידוע שהוא אחד משלושת הרגלים, בהבדל אחד. לחג השבועות אין חול המועד.   השנה חג השבועות חל במוצש"ק מה שמצריך כמה הכנות מוקדמות לגבאי ורבני בית הכנסת די ...
בואו של החורף המהווה שם קוד לשגרה השוחקת מציב אתגרים רוחניים לא פשוטים בפני גבאי ושוחרי בתי הכנסת. ר' אלון חאמי בטור מיוחד על חורף, קדושה, ובתי כנסת   בראשית דברי אציין כי החורף הוא זמ...
לפני שנים לא מאד רבות מסתובב היה השמש בין חצרות הבתים וקורא בקול 'סליחות, סליחות' כדי להעיר את העם לתפילה. היום מנהג זה כבר לא מצוי. אלון חאמי בטור מיוחד על עצות 'רוחניות' לקראת ימי הסליחות המתחילי...
 הזמן הראוי לסליחות, הפעילות סביבה, סיורי הסליחות, והנגשתם לציבור הרחב. וגם עצה טובה לגבאי בית הכנסת בחודש אלול. פינת היועץ אלון חאמי   הזמן הראוי לסליחות  בשאלה זו מונחת...
לוב, פרשבורג, בוכרה, חב"ד, ירושלים, וורמיזא, מרוקו, קומרנא, תימן, וליטא. מנהגים עתיקים ומעניינים מקהילות ישראל לחודש אלול, אלו מנהגים נותרו ואלו אבדו עם השנים?   א. בחב"ד נהגו לתקוע במ...