"..ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצריים שלשת ימים" רש"י על אתר: חשך של אופל, שלא ראו איש את אחיו שלושה ימים, ועוד שלשת ימים אחרים חשך מכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו, יושב אין יכול לעמוד, ועומד אין יכול לשבת...
היועץ הארגוני רבי אלון חאמי עם כמה עצות ראשוניות למעוניינים לבנות בית כנסת, והוא גם מוכן לייעץ ולכוון מה יותר נכון מלדבר בחודש טבת על בניית בית כנסת, דבר המהווה מעין תיקון למה שקרה בעשרה בטבת. ...
חודש כסלו הוא חודש מיוחד במינו, חודש שמסמן את תחילת הגאולה האמיתית והשלמה שכולנו כל כך מדברים עליה, וכולנו מחכים מצפים לראותה בקרוב ממש. בסוף חודש זה כידוע, נגאלו ישראל ע"י המכבים מיד היוונים. ...
חודש טוב ומבורך לקוראנו היקרים! ראש חודש חשוון בדרך כלל חל בפרשת נח. פרשה זו מספר לנו על המבול ועל תיבת נח. המעניין שבתנ"ך לחודש זה יש שם נוסף המכונה 'ירח בול' (מלאכים א – ו',לח), מכיוון שב...
מן המפורסמות היא מצוקת מקום בבתי הכנסת, המגיעה לשיאה בחגי תשרי והימים הנוראים, האם יש לכך פתרונות יצירתיים? חודש תשרי כידוע, רווי בחגים וכנסים, וב"ה בתי הכנסת מלאים עד אפס מקום, והלוואי והיו עו...
זוכרני שפעם הוא ביקש מאחותי שתחי' שתעשה לו כרטיס ועליו תכתוב באותיות קידוש לבנה "אני לא מדבר בבית הכנסת", ובכל פעם כשהיו באים אליו לדבר בבית היה מוציא את הפתק מהכיס, ובחכמה היה נמנע מלדבר לשון הרע ...
לא היה בית כנסת או בית מדרש שבו לא היה מגיע אהרן הכהן ומשכין שלום - על תפקידו של הגבאי בבית הכנסת פרשיות השבוע 'מטות ומסעי' מחוברות הן, ובעצם מסכמות לנו את חלקי חומשי התורה וכאן מסתיים לו ספר ב...
רבי אלון חאמי, על סכנתה של המחלוקת, ובפרט בבית הכנסת ובית המדרש זה לא מקרה שפרשת קרח פותחת את חודש תמוז. תמו"ז ר"ת זמן תשובה ממשמש ובא, ולכן כדי להזהירנו מעניין המחלוקת והדומה לה נסמכה פרשה זו....