המקהלה בבית הכנסת של הרש"ר הירש בפרנפורט/ חלק ב   כאשר היה הרש"ר הירש רב צעיר בעיר עמדן, בשנות השלושים לחייו [1844], כתב את הדברים הבאים: "מי זה ירא ד' אשר קרבת אלקים לו טוב וחפץ ב...
  על עולם החזנות, השירה והמקהלה בבית הכנסת של הרש"ר הירש נכתבו שני מאמרים מרכזיים על ידי שני חוקרים ידועי שם: הרב עקיבא צימרמן, הרב בנימין המבורגר. שני המאמרים התפרסמו בספר 'ירושתינו' – סד...
בפרק הקודם תיארנו כיצד הוקיע הרש"ר הירש את הסגידה המוגזמת לבית הכנסת לפאר ולחיצוניות שלו, ואפילו קרא לסגירת בתי הכנסת למשך מאה שנים. לצד זאת חשוב לציין כי גם אצל הרש"ר - הצורה החיצונית והאסתטיק...
מסמך היסטורי: מקומו של בית הכנסת בתקופת הרפורמה בפרקים הקודמים תיארנו את המלחמה הקשה של היהדות החרדית במערב אירופה ברפורמה, וסיפרנו כי בתי הכנסת האורטודוקסים, גם המודרניים, בגרמניה סגרו את שערי...
המאה ה- 18 של טרום המהפכה הצרפתית והאמניציפציה לא בישרה על העתיד לבא על יהדות גרמניה בתחום הרפורמה וההשכלה. בשנים אלו של ראשית ימי ההשכלה, היתה היהדות החרדית בפריחה ובשיא תפארתה. ישיבות גדולות ומרכ...
  הצלחתם הגדולה של הרפורמים לא נעלמה מעיניהם של רבני הקהלה האורטודוקסית, והם ראו לחרדתם כיצד נוהה הציבור הרחב אחר הפאר, המודרנה, והברק של הקבוצה הרפורמיסטית. אנשי הרפורמה ידעו גם להילח...
בעיר המבורג החלו יהודים להתיישב כבר מן המחצית של המאה ה- 16. היו אלו יהודים אנוסים שנמלטו מספרד. בשנת 1648 הוקמה הקהילה הראשונה של יהודים פורטוגזים בהמבורג, אולם בשל ההגבלות והאיסורים שהטילו הגרמני...
בגליון חשוון הצגנו את חלקו הראשון של המסמך ההיסטורי המרתק סביב בתי הכנסת בירושלים ועזבונה של הגברת בליליוס., כפי שהועלה על ידי ד"ר נדב שנרב. הבטחנו אז כי חלק ב' יגיע בגליון הבא, אלא שהוא הוקדש...