שאלה יעקב רכש עלייה מסויימת ב- 50 ₪, לאחר הקנייה ניגש אליו אחד המתפללים וביקש לקנות ממנו את העלייה. לדעתו יש בה פסוקים המועילים לסגולה מסויימת וכו'. יעקב לא התנגד אך דרש סכום של 500 ₪, כלומר פי...
שאלה אדם קנה עליית מפטיר ביום ראש השנה, אך בטעות עלה אחר במקומו. אי לכך הודיע ל הקונה לגבאי שאינו מתכוון לשלם את אשר התחייב. לאחר דין ודברים הציע לו הגבאי לעלות לעליה אחרת במנחה וכדו'. האם חייב לשלם ...
נושא משפטי אדם קנה עליית מפטיר ביום ראש השנה, אך בטעות עלה אחר במקומו. אי לכך הודיע הקונה לגבאי שאינו מתכוון לשלם את אשר התחייב. לאחר דין ודברים הציע לו הגבאי לעלות לעליה אחרת במנחה וכדו'. האם חייב ל...
בעל הקורא קיבל שכר על עבודתו וכעת פוטר. בית הכנסת טוען כי אין ב'קריאת התורה' יחסי עובד מעביד. הצדדים הגיעו לבית משפט ועורך הדין שלנו מנסה לעשות סדר   תיאור המקרה אדם תבע את בית הכנסת לבית משפט...
 שאלה היה זה בליל פורים במסיבה המסורתית שבבית הכנסת. שני יהודים ששתו לשכרה כמצוות היום החלו לחבק ולדחוף האחד את רעהו. במהלך ההתכתשות בין שני השיכורים העליזים, דחף האחד את רעהו על אדם שלישי שהתבו...
שאלה התקשורת המקומית בעיר כפר סבא דיווחה על תלונה של חבר מועצה מטעם מרץ סביב שאלת המנגינות בערב שבת המבשרים את בואה של השבת, דבר שלטענתו מפריע לשלוות התושבים, ואסור במרחב הציבורי. מהי העמדה המשפטית?&...
נזק בבית הכנסת. את מי ואת מה אפשר לתבוע במישור האזרחי? עורך דין ודיין 'הבית' בסקירה משפטית קצרה.   שאלה במהלך החג , ירד קשיש כבן 70 לשירותים בבית הכנסת. הוא מעד ושבר את ידו ואת רגלו. לטענתו, ה...
שאלה בית הכנסת שאיננו פרטי, מבקש לגבות כסף עבור דמי החניה בשטחו מן המתפללים הרבים, האם הדבר מותר על פי חוק או שזה אמור להיות משהו ציבורי וממילא חינמי?   תשובת עו"ד הבית השאלה מה ההגדרה ש...