שאלה האם לקמים באשמורת הבוקר לאמירת הסליחות מותר לטעום עוגה או פירות? ומה באשר לתה וקפה?   תשובה הקמים באשמורת הבוקר ועלה עמוד השחר, אסור להם לטעום בשום אופן כל דבר מאכל, מלבד תה או קפה לאנשי...
שאלה האם מותר לאדם לנשק את בניו ובנותיו הקטנים בבית הכנסת? ומה לגבי קהלות שנהגו היתר בזה בחו"ל וכעת חפצים להמשיך במנהגם גם בארץ הקודש?   תשובה אסור לנשק את בניו ובנותיו הקטנים בבית הכנסת...
שאלה האם מותר לתלות על ההיכל פרוכות שמצוייר עליהם דמויות של אריות? ומה באשר לעופות ואילנות?   תשובה  יש לאסור לתלות פרוכות שמצוייר עליהן דמויות של אריות, עופות ואילנות, וכן יש לאסור להקי...
 שאלה האם יש מקור הלכתי לאיסור בניית בנינים גבוהים יותר מבית הכנסת המקומי?   תשובה בגמ' במסכת שבת מוזכרת אזהרה חמורה ואיסור גלוי בדבר איסור בניית בניני מגורים גבוהים מבית הכנסת שבעיר. וע...
שאלה האם מותר לשבת בבית הכנסת 'רגל על רגל' כלומר כאשר רגל אחת מונחת על חברתה?   תשובה ישיבת 'רגל על רגל' היא ישיבה בדרך של שחץ וגאווה ועל כן אסורה היא בהחלט בבית הכנסת.   הרחבה ומקורות...
שאלה האם בעידן ה'עובדים הזרים' והימצאותם בבית הכנסת לצרכי ניקיון וכדו' יש להימנע מלהעלות את הכהנים לדוכן ולשאת את כפיהם? תשובה אמנם יש הנוהגים כך, אולם נראה שלהלכה אין לחוש לזה וניתן להעלות את הכהנ...
שאלה בית-הכנסת פא"י ברח´ ירושלים 6, היה לאורך השנים ביתה של קהילה מסויימת [פא"י]. בשנים האחרונות, הלכו רוב חברי לעולמם ועם דעיכת הקהילה, החלו בוגרי ישיבה ממרכז הארץ להתפלל במקום...
  שאלה צוות צלמים הגיע לבית כנסת כדי לצלם את יופיו ואופיו. בשעת הצילומים שהו מתפללים במקום והצלמים ביקשו לקלוט גם אותם בתוך הפריים. אלא שאחד המתפללים ניגש אליהם וביקש מהם בנימוס ובתקיפות כי לא ...