העלייה לתורה נתקלת לא אחת בשאלות מעשיות רבות שלעיתים גובלות גם באי נעימות. במאמר הבא נשתדל לערוך מדריך הלכתי ופרקטי לגבאי בהקשרה העלייה לתורה.     א.    &n...
 שאלה בבית הכנסת שלנו, שלו היכל מפואר, נוהגים רבים מתושבי העיר להינשא. והנה העלה אחד מן המתפללים טענה כי יש להימנע מלהינשא בחודש אלול שכן אלו ימי הרחמים והסליחות, וראוי לנהוג בהם כובד ראש, האם י...
  שאלה בבית הכנסת שלנו, כמו בעוד בתי כנסת, נוהגים לערוך סיום מסכתא בתשעת הימים. לאחר סיום המסכת התפללו מנחה והתעורר וויכוח בין המתפללים האם יש לומר תחנון?   תשובה נכון לעשות סיום מסכת ב...
'תיקון', או שיעור גמרא? ומה אמר על כך המגיד מדובנא?   שאלה אחת השאלות העקשניות העולות מידי שנה היא: האם יש ללמוד ולקרא את תיקון ליל השבועות בליל השבועות או אפשר ללמוד מה שהלב חפץ?   תשו...
רב הקהילה שכח לספור ספירת העומר והוא מתבייש להודות בכך, כיצד ינהג?   שאלה בתפקידי אני משמש כרב באחת הקהילות בצפון הארץ, ומתוקף תפקידי אני מכובד בברכת ספירת העומר בכל יום. ארע המקרה, ובאחד הימי...
שאלה לקראת חג הפסח, נדב אחד מן המתפללים האמידים ארון קודש חדש מצופה זהב. עם סיום בניית הארון ביקש התורם כי נותיר את הארון ללא פרוכת, לדבריו [הנכונים, צריך לומר], ארון הקודש המפואר יפה יותר ללא פרוכת....
שאלה מאחר שרבתה המבוכה בענין מחצית השקל, היינו מבקשים לקבל הדרכה קצרה כיצד יש לנהוג בענין זה.   תשובה א] נוהגים ליתן קודם הפורים מעות, זכר למחצית השקל שהיו נותנים ישראל באדר בזמן שבית המקדש ה...
 שאלה בסימן יום ט"ו בשבט, רצינו לברר: נותר בידינו מעט שמן זית למאור מן השנה השביעית, ושאלתינו, האם מותר להשתמש בו להדלקת נר תמיד או נר נשמה בבית הכנסת?   תשובה מותר להדליק נר נשמה א...