שאלה בבית כנסת מסויים נוהג אחד מעשירי הקהילה לכבד את חבריו בקמצוץ טבק, ובכך מפריע למהלכה התקין של התפילה וקריאת התורה. פחד הגבאי להעיר לגביר ועל כן הגה רעיון: הוא ביקש מאחד מחבריו המתפללים להגי...
שאלה האם גבאי בית הכנסת ששכר פועל, מחוייב להביא לו את שכרו באותו יום כדין 'בל 'תלין שכרו', או שדין זה חל רק על בעל הבית ואין הגבאי נחשב לכזה ביחס לבית הכנסת? תשובה הגבאי מחוייב לשלם לו ...
שאלה בבית שלנו נערכה מסיבת יום הולדת לסבתא, וביקשנו לשאול מבית הכנסת הסמוך ספסלים לצורך האירוע. הגבאי התנגד בנימוק כי אין לעשות שימוש חול בחפצי בית הכנסת שהם קודש, האם הוא צדק? תשובה מו...
שאלה גבאי בית הכנסת הוותיק והזקן נפטר, וחברי הקהילה נתנו עיניהם בגדליה, המתאים ביותר לדעתם לשמש כגבאי, אלא שגדליה לא מעוניין. הוא מסביר כי הדבר יפריע לו בלימודו וכי אי אפשר להכריחו לקבל את התפק...
שאלה א. האם מותר לחולה הלבוש בחלוק של בית החולים להתפלל? ב. האם צבעי שבגדיו מלוכלכים יכול להתפלל כך בבית הכנסת? תשובה א. חולה יכול להתפלל אף בחלוק של בית החולים. ב. צבעי, אם הוא...
  שאלה בבית הכנסת שלנו החליט בעל הקורא למנות את בנו לגבאי 'העליות לתורה' בשבת. הילד בן 13 ומספר מתפללים טענו, שאין ראוי למנות תפקיד נכבד כגבאי המעלה אנשים לתורה - נער כל כך צעיר. מאידך...
שאלה מתפללי בית הכנסת הזמינו מנגר ארון קודש מפואר, הנגר ביצע את מלאכתו אלא שהמתפללים שילמו לו רק מחצית מהסכום. למרות בקשותיו החוב לא שולם. באחד הימים הגיעו המתפללים לבית הכנסת וגילו כי שתי דלתו...
שאלה ברצונינו לברר אודות התפילה עבור החולה ברפאינו: האם יש להתפלל גם על חולה במצב סופני, וכגון שגזע המח שלו נפגע והרופאים קבעו שעל פי הרפואה הקונוונציונאלית אין כל תקנה למצב זה? תשובה פ...