המתפלל התעלף לפתע באמצע 'שמונה עשרה' האם עליו לחזור לראש התפילה שאלה אחד מן המתפללים המבוגרים בבית הכנסת, התעלף במהלך תפילת שמונה עשרה בראש השנה. כשהצלחנו בתום מאמץ להעיר אותו, סירב להתפנות לבית החו...
שאלה האם לקמים באשמורת הבוקר לאמירת הסליחות מותר לטעום עוגה או פירות? ומה באשר לתה וקפה?   תשובה הקמים באשמורת הבוקר ועלה עמוד השחר, אסור להם לטעום בשום אופן כל דבר מאכל, מלבד תה א...
 שאלה מהו הזמן הראוי ביותר מבחינה הלכתית לאמירת הסליחות?   תשובה הזמן המובחר ביותר לאמירת סליחות הוא בסוף הלילה קודם עלות השחר, אמנם מעיקר הדין מותר לומר אף קודם לכן ובלבד...
 שאלה בבית הכנסת שלנו, שלו היכל מפואר, נוהגים רבים מתושבי העיר להינשא. והנה העלה אחד מן המתפללים טענה כי יש להימנע מלהינשא בחודש אלול שכן אלו ימי הרחמים והסליחות, וראוי לנהוג בהם כובד ראש,...
שאלה כגבאי בית הכנסת באזור חילוני מגיעה אלי השאלה הבאה בצורות שונות: יהודי יקר רכש לבנו תפילין לבר המצווה אלא שזה הניח אותן רק ביום הבר מצווה ומאז מונחות הן בארון. כך היה גם עם בנו השני וכע...
שאלה הזדמנתי בשבת לבית כנסת של אנשים אמידים מאד בארה"ב ומאחר שהיה זה יום היארצייט של אבי ז"ל ביקשתי לעלות לתורה. הגבאי נקב באזני את מחירה של העלייה ואני הסכמתי. במוצ"ש ניגש אלי הגבאי ודרש את הת...
שאלה כידוע הנכנס לבית הכנסת שלא לצורך תפילה או לימוד צריך לומר פסוק, האם כאשר הנכנס הוא רופא או איש הצלה שנקרא לטיפול באחד המתפללים צריך גם כן לומר פסוק? תשובה רופא או איש הצלה הנכנס לב...
שאלה לקראת חגי תשרי רצינו לברר האם נכון המנהג להתפלל בחצרות בתים או בחדרי מדרגות, כפי שיש רבים הנוהגים כך בתפילת ערבית של מוצאי שבת למשל? תשובה מותר לקיים מניין בלובי הבניין או בחצרות ה...