תיקון חצות, היערכות לקראת המועד העצוב, קייטנות, והכנה לחודש אלול. היועץ ר' אלון חאמי על חודש אב ותשעה באב   תיקון חצות בתשעת הימים בבית הכנסת עשרים ואחד ימים שבין שבעה עשר בתמוז לת...
היועץ ר' אלון חאמי במסר נוסף על עלוני השבת, וגם שבעה עשר בתמוז, ושלשת השבועות בבתי הכנסת   עלוני שבת לילדים ראיתי מעשה יפה שעושים פרנסי הציבור בהוצאת עלונים לילדים המעוטרים בציורים...
קריאת זוהר ללא הבנת המילים כידוע דברי חז"ל אודות מעלת קריאת ולימוד הזוהר והוא בעל ערך רב ויש אומדים אותו בפי אלף מלימוד התורה.   וכבר כתבו חכמינו שלימוד הזוהר הוא חובה לכל אדם והמת...
חגיגות וטיולים בחג הפסח, חג המימונה, ושביעי של פסח: היועץ ר' אלון חאמי, בטיפים ועצות רוחניות וגם גשמיות   חגיגות וטיולים במסגרת בית הכנסת בזמן שהיה בית המקדש קיים היו עם ישראל שבתפ...
מי קורא את המגילה, תחפושות שאינן ראויות לבית הכנסת, מסיבות פורים בבית הכנסת, ומשלוח מנות לרב. אלון חאמי בטור מיוחד לפורים   מי קורא את המגילה כידוע מגילת אסתר מעלתה רבה מאוד והיא א...
שני מאורעות מרכזיים פוקדים אותנו החודש: יום ט"ו בשבט, וגשמי הברכה הבלתי פוסקים שלא זכורים בארץ מזה שנים. ר' אלון חאמי בהתייחסות ארגונית לשני הארועים     ט"ו בשבט וחודש שבט בסי...
 חנוכה הוא חג יפה כל כך כמאמר השיר, אך האם אנו לא מחמיצים בדרך?       פעילות בבתי כנסת   ימי חג החנוכה אלו ימים חשובים מאוד ובעלי ערך חינוכי ממדר...
 פעילויות, ספרי תורה, רעש בתפילה, ונוער מרוחק. פינת היועץ על ילדים, בית כנסת, והאינטראקציה ביניהם   פעילויות מחוץ למסגרת התפילה כבר למדונו חז"ל שאין העולם עומד אלא על הבל פיהם...