מדי שנה אנו פותחים את חודש חשוון בפרשת נח וזאת כדי ללמדנו כיצד להגיע לחוף מבטחים. נאמר 'אלה תולדת נח,נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח' (ו,ט). הס מלדרוש את נח לגנאי, הכיצד נ...
דבר מעניין הוא שהיארצייט היחיד שמוזכר בתורה הוא פטירת אהרון הכהן, והוא בראש חודש אב. המעיין בספר 'מנורת המאור' המיוחס לרבי  יצחק אבוהב זצ"ל, ימצא כי ביום שנפטר אהרון הכהן, נקראו שמונים אלף תינ...
אם אתה גבאי של קהילה גדולה וכורע תחת הררי הנתונים, הרי שידיעה זו מיועדת עבורך. תכנת 'סטנדר לגבאי' שפותחה על ידי גבאי ומנהל בית הכנסת 'זכרון שילה' בעשרות השנים האחרונות נותנת מענה לכל האירועים, הדיל...
החודש הזה נלמד על המלמד את בן חברו תורה, ועל מעלת תלמידי החכמים והדרשנים המגיעים לבתי הכנסת למסור שיעורי תורה, שחשיבותו של דבר זה רבה היא עד מאד.   בפרשת חוקת נאמר: "קח את אהרן ואת אלע...
חודש טוב ומבורך, הפעם נלמד מהסמיכות של חג השבועות לפרשת נשוא, שמשתלם לערוך חופה וקידושין בבית הכנסת.   "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אותו ויקדש אותו.."(ז,א) רש"י על אתר ...
לקבל את כולם: חודש אייר הוא חודש מיוחד שמסוגל להרבה שפע והצלחה וגם לרפואה. לכן כדאי ומומלץ לנצל את החודש הזה לקירוב לבבות, כפי שהגדילה התורה לעשות בחודש זה. כידוע היו המצורעים והטמאים באים לפני...
  חודש ניסן הבעל"ט הינו ראש חודשים לחודשי השנה, ומובטחים אנו שבחודש ניסן ניגאל, כנא' בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל. המעניין שהפרשה הפותחת את החודש הזה היא פרשת תזריע ומצורע  ששניהם ...
החודש נלמד על הזהירות בכספי ציבור. בפרשת פקודי הפותחת את חודש אדר ב'  קוראים אנו את הפסוק הבא: " ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים"(פיקודי-לח,כח) במדרש תנחומא נא': אמר ...