שאלה קבוצת אנשים ששכרה מבנה לזמן מסויים כדי להתפלל בו, האם יכולים הם לאכול ולשתות בתוך מבנה זה, או שמא כל עוד משמש הוא כבית כנסת [גם אם באופן זמני] נוהגים בו דיני קדושת בית כנסת?   תשו...
שאלה לא אחת קורה בלילות חנוכה, שאנשים המוזמנים להתארח במקומות ציבוריים מתכבדים להדליק את נרות החנוכה. אנשים אלו כבר הדליקו נרות בביתם, והם מסתפקים כעת אם צריכים הם לברך, שכן יש בקהל אנשים שלא הדליקו ...
שאלה בימי הקיץ החמים, וגם בימי החורף הקרים, נעזרים אנשים רבים במכשירי חימום וקירור [מזגנים וכדו'], דבר המצוי גם בבית הכנסת. האם אין בהתקנת המזגן ובקדיחת קיר בית הכנסת משום איסור 'נתיצת בית הכנסת'? &...
 וורמיזא, פרנקפורט, ספרדים בירושלים, ופרשבורג. מנהגים עתיקים ויפהפהיים מקהילות ישראל לשמחת תורה, אלו מנהגים נותרו ואלו אבדו עם השנים?   א] בקהילת פרנקפורט היו נוהגים שבשמחת תורה היו שולחים...
שאלה האם יש לאפשר לשני אחים או לאב ובנו לעלות לתורה האחד כחתן תורה והשני כחתן בראשית   תשובה על אף שלא מעלים בדרך כלל שני אחים או אב ובנו האחד אחרי השני מפני עין הרע, בשמחת תורה שקוראים בשני ...
 שאלה מהו הזמן הראוי ביותר מבחינה הלכתית לאמירת הסליחות?   תשובה הזמן המובחר ביותר לאמירת סליחות הוא בסוף הלילה קודם עלות השחר, אמנם מעיקר הדין מותר לומר אף קודם לכן ובלבד שיהיה לאחר חצו...
שאלה הלכה מפורסמת היא ש'מעלין בקודש ואין מורידין'. האם מכח הלכה זו יש לאסור למכור דברים שבקדושה [כגון מטפחות ספר תורה, ארון קודש וכדו'] ולרכוש בכסף דבר קדושה אחר השווה בקדושתו, ולהתיר רק לקנות דבר קד...
  שאלה האם מותר ללמד ילדים אגב לימוד תורה גם כתיבה, חשבון, ושאר לימודי חול בבית הכנסת?   תשובה כאשר הדבר נצרך, יש מקום להתיר. עם זאת היתר זה מוגבל בעיקר לבתי כנסיות שבחו"ל, אכן בבת...