מי הם חברי 'ועדת הביקרות', ומה ההבדל בינה לבין ה'גוף המבקר'?   בשבוע שעבר סיימנו את נושא 'מורשי החתימה', השבוע נתמקד ב"ה בנושא 'ועדת בייקורת' או 'הגוף המבקר' [כפי שיובהר בהמשך יש הבדלים בי...
בית הכנסת מקיים קידוש בכל שבת והוא משתמש לצורך הענין בשירותיה של חברת קייטרינג. מי מוסמך לחתום בשם בית הכנסת על המחאות התשלומים לחברה המספקת שירותים?   לאחר שדיברנו על הוועד, על זהות חבריו, ועל...
הגבאי לא מוכן לוותר על כסאו? המתפללים מבקשים להחליף את חברי הוועד? על משך תקופת כהונת וועד בית הכנסת   במהלך החדשים האחרונים הזכרנו לא אחת את מוסד האסיפה הכללית ואת תפקידיה. אחד מהתפקידים המר...
הגבאי מעד, חבר הועד טעה? מי צריך לשלם על הנזק? על המונחים שיפוי וביטוח והשימוש בהם   בפרק הקודם הזכרנו כי על חבר הועד לדאוג לכך כי כספי העמותה ינותבו לאפיקים הנכונים המשרתים את מטרות העמותה. מו...
פרק נוסף על עמותות וכלליהם, והפעם על חברי הועד ועל סכנתה של חברות קרובה   שלום רב לקהל הקוראים.   בפרק הקודם סקרנו את תפקידיה של ה'אסיפה הכללית'. בפרק זה נספר על מוסד ה'ועד'.   הו...
חגי תשרי מוצאים את ידי הגבאים מלאות בתרומות ונדבות של מתפללי בית הכנסת, ידיעה חשובה על זיכוי מס לתרומה למקום ציבורי       זיכוי מס לפי סעיף 46   כידוע, אדם אשר תרם למוסד ציבו...
 עמותה המבקשת לחדש את האישור על ניהול תקין לשנת 2013. עלה לפעול כבר עתה ולוודא כי היא נערכת לכך מבעוד מועד כראוי. שכן האישור שכרגע נמצא ברשותה לשנת 2012, תקף רק עד 31 בדצמבר 2012, ועל מנת שהוא יח...
סדרה בת שני פרקים   פרק 1: הגהה ידנית בשני הפרקים שלהלן נבחן ב"ה את שאלת ההגהה בשתי צורותיה העקריות: ההגהה הידנית והגהת מחשב המקובלת מאד בשנים האחרונות. בפרק השני שיופיע בגליון הבא בעזרת ...