בטור הקודם עסקתי בנושא האגרה השנתית, ובזאת דומני, סיימתי את פרק החובות והתשלומים המושתים על העמותות. טורי היום יעסוק במערכת החשבונאית של העמותה. כפי שכבר כתבתי לא אחת, לפי סעיף 35 לחוק העמו...
מה היא חובת רישום ולמה כדאי להימנע מהוצאות עודפות? רמז: כמו תמיד – מס הכנסה לאחר סיום הטיפול בשאלת האגרה השנתית המוטלת על העמותה, אגש למספר עקרונות כלליים הנוגעים לניהול הכספי. כפי שצוי...
כפי שציינתי בטורי הקודם אסיים את נושא 'אישור ניהול תקין' ואגש לנושא הבא: האגרה. כאמור, כדי לקבל 'אישור ניהול תקין' יש חובה לדווח כפי שדורש החוק ולהעביר את החומר הרלוונטי שצויין במאמר הקודם. אם ...
בטורי הקודם עסקתי בחובת הגשת מסמכים וסיימתי באמירה שאשתדל להרחיב מעט בנושא רגיש ורלוונטי זה. אפתח בשאלה כללית: האם מלבד חובת ההגשה יש מטרה נוספת להגשת המסמכים שצויינו? ובכן, כפי שהזכרתי יש ...
מסמכי רשם העמותות. אילו מסמכים יש להגיש וממה יש להיזהר? רו"ח א. סנדרוביץ בטור כלכלי. בטורי הקודם בחודש שעבר התחלתי לעסוק בשאלת המיסמוך החשובה בעמותות. ציינתי את חובת ניהול העמותה בכתב, את נהלי ...
כמה חשוב לכתוב הכל: רו"ח סנדרוביץ על נהלי כתיבה, ועל הגשת המסמכים לרשם העמותות – חלק א. החודש אבקש לייחד את טורי לשני נושאים השייכים למסמוך. הנושא הראשון הוא 'קיום נהלים בכתב'. השני הוא 'הגשת מ...
בית כנסת מבקש להקים אולם שמחות בסמוך אליו, או במילים אחרות להקים חברת בת לעמותה.   החודש אבקש להקדיש את טורי לתופעה שאולי לא כל כך נפוצה אך היא בהחלט קיימת, וייתכן אף שדברים אלו יעלו אצל הקוראי...
פטירתו של מנהיג, מנינים מהירים במוסף ומוצ"ש מחוץ לבית הכנסת, השכרת ביה"כ לשמחות, וניהול בית הכנסת כעמותה. ר' אלון חאמי בטור של ייעוץ וטיפים.   חודש כסליו הבא עלינו לטובה הוא חודש המלא ...