שאלה לקראת חג השבועות, מקיימים רבים מבתי הכנסת מערך הרצאות ודרשות לאורך הלילה. השאלה היא כיצד יש להתייחס לעובדה שהרב דורש כשפניו הן אמנם כלפי הקהל, אך אחוריו הן כלפי ההיכל, והדבר עשוי לה...
שאלה האם ביום כ"ח באייר הנקרא 'יום ירושלים' יש לומר תחנון גם לאלו הסוברים כי ביום ה' באייר [יום העצמאות] אין לדלג על תחנון?   תשובה לפי דעת פוסקים רבים, גם אם לא נהגו להימנע מתחנון ביום ...
 שאלה: האם בתי כנסת ובתי מדרש חייבים בבדיקת חמץ? תשובה בתי הכנסת ובתי נדרש חייבים בבדיקת חמץ, ועל כן צריך להזהיר לשמשים ולגבאים לא לשכוח לבדוק את בית הכנסת בליל יד בניסן. ומכל מקום עדיף שי...
 שאלה היה זה בליל פורים במסיבה המסורתית שבבית הכנסת. שני יהודים ששתו לשכרה כמצוות היום החלו לחבק ולדחוף האחד את רעהו. במהלך ההתכתשות בין שני השיכורים העליזים, דחף האחד את רעהו על אדם שלישי שהתבו...
שאלה האם מותר לתלות בבית הכנסת לוחות זכוכית שעליהם מודפסים או חקוקים תפילות הנאמרות על ידי הציבור כמו 'בריך שמיה' או 'מודים דרבנן'?   תשובה אין לקבוע ראי בבית הכנסת. אבל מותר לתלות לוחות זכוכ...
שאלה כאשר מתקיים שיעור תורה קבוע בין תפילת מנחה לערבית, האם ראוי לבטלו על מנת להקדים וללכת הביתה לצורך הדלקת נרות חנוכה בזמן?   תשובה במקום בו מתקיים שיעור תורה קבוע אחר תפילת ערבית, עדיף לקי...
שאלה כיצד יש להעיר לגבאי, פרנס, שליח ציבור או בעל קורא שטעו בתפקידם או בתפילתם, לאור מקורות ההלכה?   תשובה איסור גדול הוא לבזות את חבירו, וחמור הדבר שבעתיים כאשר מדובר באחד מנבחרי הציבור, או ...
שאלה האם מותר לערוך סעודות מצווה בבית כנסת כמו מסיבת סיום מסכת, או סעודה שלישית?   תשובה מעיקר הדין יש מקום לאסור לקיים סעודות כמו סעודת סיום או סעודה שלישית בבית הכנסת, וכך היה ראוי לנהוג. א...