האם ניתן להרחיב את בית הכנסת על חשבון תאי השירותים? שאלה בית הכנסת שלנו צר מלהכיל את המתפללים הרבים, ועל כן הוחלט להרחיבו על חשבון תאי השירותים [אותם העברנו למקום אחר]. אלא שחלק מן המתפללי...
שאלה זאב, יהודי עשיר, היה בנו של יהודי עשיר גם כן, והוא החליט לתרום את בנייתו של בית כנסת חדש. זאב ביקש לקרא לבית הכנסת החדש 'חניכי הישיבות' כשמם של בתי כנסת רבים בארץ, אך אז נזכר, כי אביו ששמו...
שאלה נדיב א [ראובן], היה מקושר עם בית מדרש משעת ייסודו. עלות בית המדרש היתה מיליון דולר, אך ראובן הסכים לתרום 200 אלף דולרים, כלומר חמישית מן הסכום הנדרש, ובתמורה הובטח לו כי בית המדרש ייקרא על...
שאלה בימי חגי תשרי עלתה בבית הכנסת שאלה: האם תיתכן סיטואציה בה יקנו שני אנשים עלייה לתורה? ואם כן, האם רשאי אחד מן 'השותפים' להסתלק מן השותפות? תשובה שייך לקנות עלייה בשותפות, וניתן אף ...
שאלה בשכונתינו קיים בית כנסת בנוסח אשכנז, אולם אנו, קבוצה של בוגרי ישיבה גם כן בנוסח אשכנז, מבקשים לפתוח בית כנסת נוסף מאחר שאנו חשים כי התפילה בקבוצתנו, תביא לנו יותר תועלת. ביקשנו לפתוח את בי...
שאלה   בבית הכנסת שלנו מתקיימות בחירות לתפקיד 'גבאי' בית הכנסת. אחד מן המועמדים הוא ראובן שלו שלשה קרובים [שני אחים וגיס] המתפללים בבית הכנסת. המועמדים האחרים טוענים כי השלושה פסולים מ...
בימים אלו, ימי המלחמה, עולות לא מעט שאלות הלכתיות ביניהם כאלו הנוגעים לקהילה, לתפילה, ולבתי הכנסת. בשורות הבאות ננסה להתייחס למספר סוגיות אקטואליות בנושא.   שאלה כאשר מצויים בשעת ה...
האם ניתן לכבד בפתיחת ארון הקודש רופא שנשא נכרייה? שאלה רופא גדול, בעל מידות טובות ורודף צדקה מבקר בבית הכנסת וראשי הקהל רוצים לכבדו בפתיחת ארון הקודש, אלא שרופא זה נשוי לאשה נכריה, ויש הטוע...