מספרים על משפחה אחת שהייתה בעלת הכנסת אורחים, כאשר היה בהרגלם הטוב להכניס אל תוך ביתה איש עני וגלמוד, ולארחו יום יום לארוחת הערב המשפחתית. הלה היה משביע את רעבונו ומודה ועוזב ירוחם. אבל דבר אחד...
  חודש תמוז.   חודש תמוז הינו חודש שמסמל את בואם והתקרבותם של הימים הנוראים, כמאמרם תמו"ז נוטריקון ז-מן ת-שובה מ-משמש ו-בא.   ימים חשובים  שזקוקים להכנה מרוב...
להנהיג ציבור זה לא קל ולא פשוט, ואת זאת אין אני מחדש לכם, כי כבר אמרו חז"ל 'כשם שפרצופיהם אינם שוות כך דעותיהם אינם שוות', וקשה לכיוון לדעת כולם.   "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך,...
חודש אייר הבא עלינו לטובה הינו נוטריקון "אני ה' רופאך". חודש זה על פי מקורות חז"ל מסוגל לרפואה שלמה, ויש שאומרים שגשם (המלקוש) שיורד באייר מסוגל בשתיתו לרפואה. המעיין ימצא שב"ברכת רפאנו" שה...
חודש ניסן הינו חודש מיוחד במינו וגם באופיו, חודש שמביא איתו את ריח האביב, וגם שעון הקיץ שמסדר לנו זמנים חדשים, המאריך לנו את היום ומקצר לנו את הלילה. מעבר לכך יש בחודש זה סגולות רבות מקדמא דנא,...
האם לבית הכנסת ראוי שיהיה חצר? נאמר בתהילים "בחצרות אלוקינו יפריחו". בדרך כלל כשמדברים על אחוזת בית או ארמון תמיד מצטיירת לנו התמונה של מבוא הבית, החזית המפוארת והמעוררת הנאה ממדשאות הגן המ...
חודש טבת הינו חודש שנזכר בהיסטוריה לדורות, וזאת לצערנו בשל הפורענויות שאירעו בו, ולכן תקנו חז"ל שמתענים בו 'תענית ציבור' והוא נקבע ליום י' בטבת, ויחידים אף מתענים בח' וט' בטבת על מותם של עזרא הסופר...
את חודש כסלו פותחת פרשת ויצא ושם נאמר: ' ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים' (כח,יז). אמרו חז"ל כל מקום שהוזכר בו 'מקום' הכוונה לבית המקדש, על אברהם אבינו ע"ה ...