חודש אייר הבא עלינו לטובה הינו נוטריקון "אני ה' רופאך". חודש זה על פי מקורות חז"ל מסוגל לרפואה שלמה, ויש שאומרים שגשם (המלקוש) שיורד באייר מסוגל בשתיתו לרפואה. המעיין ימצא שב"ברכת רפאנו" שה...
חודש ניסן הינו חודש מיוחד במינו וגם באופיו, חודש שמביא איתו את ריח האביב, וגם שעון הקיץ שמסדר לנו זמנים חדשים, המאריך לנו את היום ומקצר לנו את הלילה. מעבר לכך יש בחודש זה סגולות רבות מקדמא דנא,...
האם לבית הכנסת ראוי שיהיה חצר? נאמר בתהילים "בחצרות אלוקינו יפריחו". בדרך כלל כשמדברים על אחוזת בית או ארמון תמיד מצטיירת לנו התמונה של מבוא הבית, החזית המפוארת והמעוררת הנאה ממדשאות הגן המ...
חודש טבת הינו חודש שנזכר בהיסטוריה לדורות, וזאת לצערנו בשל הפורענויות שאירעו בו, ולכן תקנו חז"ל שמתענים בו 'תענית ציבור' והוא נקבע ליום י' בטבת, ויחידים אף מתענים בח' וט' בטבת על מותם של עזרא הסופר...
את חודש כסלו פותחת פרשת ויצא ושם נאמר: ' ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים' (כח,יז). אמרו חז"ל כל מקום שהוזכר בו 'מקום' הכוונה לבית המקדש, על אברהם אבינו ע"ה ...
מדי שנה אנו פותחים את חודש חשוון בפרשת נח וזאת כדי ללמדנו כיצד להגיע לחוף מבטחים. נאמר 'אלה תולדת נח,נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח' (ו,ט). הס מלדרוש את נח לגנאי, הכיצד נ...
על תחילת חודש תשרי אפשר לומר את הפסוק באיוב: "והָיָה רֵאשִׁיתְךָ מִצְעָר וְאַחֲרִיתְךָ יִשְׂגֶּה מְאֹד",  (ח,ז).  אומנם בשליש הראשון של תחילת החודש אלו ימי דין ומשפט שכולם יראים מהם, אך ש...
דבר מעניין הוא שהיארצייט היחיד שמוזכר בתורה הוא פטירת אהרון הכהן, והוא בראש חודש אב. המעיין בספר 'מנורת המאור' המיוחס לרבי  יצחק אבוהב זצ"ל, ימצא כי ביום שנפטר אהרון הכהן, נקראו שמונים אלף תינ...