פרק נוסף על עמותות וכלליהם, והפעם על חברי הועד ועל סכנתה של חברות קרובה   שלום רב לקהל הקוראים.   בפרק הקודם סקרנו את תפקידיה של ה'אסיפה הכללית'. בפרק זה נספר על מוסד ה'ועד'.   הו...
חגי תשרי מוצאים את ידי הגבאים מלאות בתרומות ונדבות של מתפללי בית הכנסת, ידיעה חשובה על זיכוי מס לתרומה למקום ציבורי       זיכוי מס לפי סעיף 46   כידוע, אדם אשר תרם למוסד ציבו...
 עמותה המבקשת לחדש את האישור על ניהול תקין לשנת 2013. עלה לפעול כבר עתה ולוודא כי היא נערכת לכך מבעוד מועד כראוי. שכן האישור שכרגע נמצא ברשותה לשנת 2012, תקף רק עד 31 בדצמבר 2012, ועל מנת שהוא יח...
סדרה בת שני פרקים   פרק 1: הגהה ידנית בשני הפרקים שלהלן נבחן ב"ה את שאלת ההגהה בשתי צורותיה העקריות: ההגהה הידנית והגהת מחשב המקובלת מאד בשנים האחרונות. בפרק השני שיופיע בגליון הבא בעזרת ...
חודש ניסן וחג הפסח מופיעים עם תחילת הקיץ כאשר בתי כנסת רבים שבלאו הכי כורעים תחת נטל הוצאות תפעולו השוטף של בית הכנסת, נזקקים להכנסות נוספות לצרכי החג, מיזוג המקום בחדשי הקיץ, ועוד. מנכ"ל המרכז ה...
רשם מה הוא אומר / פרקטיקה בניהול תקין    עקרונות בניהול תקין למעשה: 1.      מינוי מוסדות החובה בעמותה. 2.      התנהלות במסגרת מטרות העמו...
פינת היועץ הארגוני סביב אביזרי וכלי בית הכנסת מספר שאלות המתעוררות סביב אביזרים וכלי הקודש שבבית הכנסת: אביזרים בבית הכנסת: שופר, חנוכיה, מגילות וכן הלאה, האם כדאי לשמור אותם בבית הכנסת או במקו...
 בית כנסת ומרכז עסקים, הילכו שניהם יחדיו? כיצד ניתן לשלב את בית הכנסת עם פעילות עסקית מבלי לפגוע בכללי מנהל תקין ורשם העמותות? כתבה שניה בסדרה   פעילות עסקית של מלכ"ר  - היבטי המ...