האם ניתן להעביר לעמותת בית הכנסת כספים באמצעות 'העברה בנקאית'? ועל מה יש להקפיד כאשר עושים שימוש בהמחאות? בטורי הקודם עסקתי בשימוש במזומנים ובהמחאות כאשר הודגש כי לא יינתן אישור לעמותה שמשלמת ה...
בטורי הקודם עסקתי בחובת השמירה על נכסי העמותה, באיסור לעשות בהם שימוש שאינו נכון, ובהשקעתם במקום סולידי ובטוח. בפרק זה אמשיך את הנושא הכספי ואגע הפעם באספקט של חשבון הבנק. בית כנסת הרשום כעמותה...
בשבוע שעבר עסקנו בנושא קניית רכב לעמותה, ותיארנו את התנאים הנדרשים לכך. דיון בנושא כזה מוביל אותנו הישר אל סוגית נכסיה של העמותה והמחוייבות לשמור עליהם. חוק העמותות קובע כי כל עמותה שבבעלותה רכ...
בטור הקודם סיימנו את נושא 'תרומות מישות מדינית זרה', אבקש להוסיף כי מדנה זרה כוללת: א. איחוד, אורגון או חבר של מדינות זרות. ארגון. ב. רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות. ג. רשות מק...
{jcomments off}בגליון הקודם, עסקנו בניהול הפנקסים על התוספת השניה לחוק ותיארנו את חובותיה של עמותה שהמחזור השנתי שלה עולה או פחות מסכום של 750,000 ₪.    בטור זה אבקש לעסוק בעריכת ...
בטור הקודם עסקתי בנושא האגרה השנתית, ובזאת דומני, סיימתי את פרק החובות והתשלומים המושתים על העמותות. טורי היום יעסוק במערכת החשבונאית של העמותה. כפי שכבר כתבתי לא אחת, לפי סעיף 35 לחוק העמו...
מה היא חובת רישום ולמה כדאי להימנע מהוצאות עודפות? רמז: כמו תמיד – מס הכנסה לאחר סיום הטיפול בשאלת האגרה השנתית המוטלת על העמותה, אגש למספר עקרונות כלליים הנוגעים לניהול הכספי. כפי שצוי...
כפי שציינתי בטורי הקודם אסיים את נושא 'אישור ניהול תקין' ואגש לנושא הבא: האגרה. כאמור, כדי לקבל 'אישור ניהול תקין' יש חובה לדווח כפי שדורש החוק ולהעביר את החומר הרלוונטי שצויין במאמר הקודם. אם ...