פרק זה נכתב לאור סכסוך באחת העמותות אליו נתוודעתי בחודשים האחרונים. מלבד הסכסוך המצער גופו שוודאי אינו תורם לאווירה התקינה בעמותה ופוגע בפעולותיה, קיים כאן גם היבט משפטי, עליו אעמוד בהמשך, אך ...
האם בית כנסת יכול להפעיל אולם שמחות לעשיית רווחים, כאשר זו מטרתו העיקרית? בטורי הקודם עסקתי ב'שם העמותה', כעת אגע קצת במטרות העמותה.   העמותה חייבת לקיים את מטרותיה. ולענינינו כאשר בית הכנסת ש...
איך בוחרים שם לעמותה? ממה כדאי להיזהר? רו"ח סנדרוביץ בטורו על כללי עמותות   הטור האחרון שעסק בנושא עיון במסמכי העמותה סיים למעשה את חלק כללי הביקורת לניהול תקין ויעיל של עמותה. בפרק הבא אג...
על עליות וכספים בבית הכנסת, מאת היועץ הארגוני ר' אלון חאמי   הקדמה חשובה   כולנו מכירים וזוכרים את ראשון הגבאים בתורה הלא הוא משה רבנו ע"ה. שעשה מלאכת השם בחסד ורחמים בצדק ובמש...
  בכל טורי האחרונים עסקתי בכללי הביקורת הנדרשים לפעילותה של העמותה. בטור זה אסיים לעת עתה את הפרק הזה ואגע באחת מחובותיה של העמותה, או זכויותיו של הקהל מאידך – 'זכות עיון במסמכי העמותה'. ...
רואה חשבון מבקר: אילו עמותות חייבות לדאוג לפונקציה כזו, ומה הם תפקידיו?   אתר זה מיועד לבתי כנסת, והם על פי רוב לא משופעים בסכומים ההופכים את מחזור הכספים שלהם לגבוהים במיוחד. למרות זאת, בחרתי ...
מי הם חברי 'ועדת הביקורת', ומה ההבדל בינה לבין ה'גוף המבקר'? חלק שני.   בפרק הקודם עסקנו בחברי 'ועדת הביקורת', מטרתה וזהות חבריה. פרק זה ישלים  את סוגיית גופי הביקורת ויתייחס לסמכויותיה תפ...
פינתו הקבועה של היועץ ר' אלון חאמי, על החודש והתקופה, ועל נושא הגליון – עלוני השבת   חג השבועות הבעל"ט  הוא אחד משלושה רגלים שציוותה התורה לחוג בשנה, ולראות את פני ה' בבית המקדש...