בטורי הקודם עסקתי בחובת הגשת מסמכים וסיימתי באמירה שאשתדל להרחיב מעט בנושא רגיש ורלוונטי זה. אפתח בשאלה כללית: האם מלבד חובת ההגשה יש מטרה נוספת להגשת המסמכים שצויינו? ובכן, כפי שהזכרתי יש ...
מסמכי רשם העמותות. אילו מסמכים יש להגיש וממה יש להיזהר? רו"ח א. סנדרוביץ בטור כלכלי. בטורי הקודם בחודש שעבר התחלתי לעסוק בשאלת המיסמוך החשובה בעמותות. ציינתי את חובת ניהול העמותה בכתב, את נהלי ...
כמה חשוב לכתוב הכל: רו"ח סנדרוביץ על נהלי כתיבה, ועל הגשת המסמכים לרשם העמותות – חלק א. החודש אבקש לייחד את טורי לשני נושאים השייכים למסמוך. הנושא הראשון הוא 'קיום נהלים בכתב'. השני הוא 'הגשת מ...
בית כנסת מבקש להקים אולם שמחות בסמוך אליו, או במילים אחרות להקים חברת בת לעמותה.   החודש אבקש להקדיש את טורי לתופעה שאולי לא כל כך נפוצה אך היא בהחלט קיימת, וייתכן אף שדברים אלו יעלו אצל הקוראי...
  פרק זה נכתב לאור סכסוך באחת העמותות אליו נתוודעתי בחודשים האחרונים. מלבד הסכסוך המצער גופו שוודאי אינו תורם לאווירה התקינה בעמותה ופוגע בפעולותיה, קיים כאן גם היבט משפטי, עליו אעמוד בהמשך, אך ...
האם בית כנסת יכול להפעיל אולם שמחות לעשיית רווחים, כאשר זו מטרתו העיקרית? בטורי הקודם עסקתי ב'שם העמותה', כעת אגע קצת במטרות העמותה.   העמותה חייבת לקיים את מטרותיה. ולענינינו כאשר בית הכנסת ש...
איך בוחרים שם לעמותה? ממה כדאי להיזהר? רו"ח סנדרוביץ בטורו על כללי עמותות   הטור האחרון שעסק בנושא עיון במסמכי העמותה סיים למעשה את חלק כללי הביקורת לניהול תקין ויעיל של עמותה. בפרק הבא אג...
על עליות וכספים בבית הכנסת, מאת היועץ הארגוני ר' אלון חאמי   הקדמה חשובה   כולנו מכירים וזוכרים את ראשון הגבאים בתורה הלא הוא משה רבנו ע"ה. שעשה מלאכת השם בחסד ורחמים בצדק ובמש...