בטורי האחרון סיימתי את נושא הלוואות בבתי כנסת, מבית כנסת אחד לבית כנסת אחר, ועסקתי גם בהלוואות לעובדי העמותה, כלומר לעובדי בית הכנסת. ציינתי שככלל הדבר מותר אולם יש לכך הגבלות ברורות מאד בחוק העמות...
למערכת 'מעט בית מקדש' הגיעה השאלה הבאה: ברצוני לשאול האם ניתן לנהל כספי התרומות לבית הכנסת בחשבון פרטי ללא פתיחת עמותה? ואם יש הגבלות כל שהן.   תשובה בית כנסת אינו חייב להפוך ...
בשבוע האחרון ביקשתי לרענן ולהעלות דגשים לרישום גופים המנהלים גמחי"ם כעמותות, תופעה הנפוצה מאד בבתי כנסת, בפרט אלו הקהילתיים. הזכרתי כי יש לרשום את ראשי התיבות "גמ"ח", את המילים "גמילות חסדים" א...
בכתבה האחרונה שפורסמה ב'מעט בית מקדש' אודות בית הכנסת 'איצקוביץ' בבני ברק, סופר כי את המקום פוקדים על פי הערכה כ- 17000 מתפללים מידי יום. הגבאי מספר כי חברה לסטטיסטיקה בדקה את העניין ומסרה לו את המ...
שאלה רציתי לדעת האם לעמותה לדוגמה שלנו ששמה הינו: "היכל רמות בנימין יהודה" יש אפשרות לקרוא לבית הכנסת בשם: "שערי אדגר"? כמובן, שבקבלות ובכול המסמכים מול מוסדות השם הוא שם העמותה, האם זה חוק...
הנני להביא לתשומת לבכם וידיעתכם כי בתקופה האחרונה, החל רשם העמותות ביישום הסמכות שהוקנתה לו עם כניסתם לתוקפם התיקונים בחוק העמותות ובחוק החברות לתועלת הציבור. עד כה נערכו ביקורות פתע בכעשר עמותות ש...
בטורי האחרון עסקתי בחלקה השני של סוגיית הלוואת כספים מעמותה לעמותה. בפרק זה אשלים את הכללים השייכים לנושא זה. בקצרה אזכיר כי נדרשים מספר תנאים כמו התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא מטרת רווח, מטרות ה...
בטורי הקודם עסקתי בנושאי הלוואות מעמותה לעמותה, וציינתי כי אשתדל לסיים אותו ברשימתי הנוכחית. פתחתי את מאמרי בכך שישנם לא מעט בתי כנסת שמתקשים 'לעמוד על רגליהם' והם מבקשים סיוע מעמותות של בתי כנ...