דבר העורך

 "אלוקינו ואלוקי אבותינו: היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל. העומדים לבקש תפילה ותחנונים מלפניך על עמך בית ישראל. עמך לפניך יעבירון, והם בתווך יעבורון, עיני עמך בם תלויות ועיניהם לך מיחלות".

 

 

ערב ראש השנה תשע"א, ובבתי הכנסת – בתי מקדש מעט יתאספו כל 'עמך בית ישראל' לשפוך שיח לפני אדון הסליחות והרחמים. לפני הציבור יגשו 'שלוחי עמך בית ישראל' שליחי הציבור, החזנים והפיטנים, שבקולותיהם המרגשים והצחים יסייעו להעביר ו'להכניס' את תפילותיהם ובקשותיהם של העם היהודי דרך שערי הדמעות אל תוככי היכלי התפילה שברקיע, הישר אל מתחת כסא הכבוד.

 

גם אנו כאן, ב'מעט בית מקדש' מבקשים ומאחלים לכל קוראינו כי יתקבלו תפילותיהם, ישכילו ויצליחו גבאי ופרנסי הקהלות במלאכתם, ותוכשר תפילתם של חזני ושליחי הציבור של הקהלות הקדושות בכל מקום שהם. אמן.

 

במרכז הגליון יעמוד –ברוח הימים הנוראים- ראיון מקיף עם חזן בית הכנסת הגדול שבפאריס. בנוסף, יתמקד סיור בתי הכנסת החודשי בבית הכנסת אהל מועד בתל אביב. המדורים הקבועים, בלוגבאי, משפט, הלכה, וחדשות בתי הכנסת יופיעו כסדרם.

 

שנה טובה ומתוקה

אליעזר היון. עורך.