רשם העמותות

מיהו רשם העמותות המפחיד כל כך את מנהלי המוסדות ומה תפקידו המדוייק? סקירה ראשונה בסדרה
 
רו"ח אריה סנדרוביץ
בשנת 1981 הוקמה במשרד המשפטים יחידה מיוחדת ברשות התאגידים בשם 'יחידת רשם העמותות'. מהו תפקידו של רשם העמותות ומפני מה יש להיערך אליו כראוי?
 
מחלקת יחידת רשם העמותות מחלוקת לשני אגפים. א. מחלקת רישום עמותות. מחלקה זו עוסקת בתחום רישום וניהול שוטף של העמותה. בין שאר תפקידיה אחראית המחלקה על רישום עמותות חדשות, רישום אגודות עותומאניות כעמותות, ואישורי שינויים אותם מבקשות עמותות לבצע כחלק ממטרות או תקנון אותן עמותות.  ב. מחלקת פיקוח ובקרה, מחלקה זו מורכבת מארבע מחלקות משנה הכוללות את מחלקת ניהול תקין, מחלקת חקירות ותלונות, מחלקת תכניות הבראה, ומחלקת פירוקים ומחיקות.
 
לשם מה דרושה מחלקת פיקוח בקרה כה מחמירה? העמותות כידוע ממומנות מתרומות, נכסים וכספי ציבור לעתים בסכומים לא מבוטלים. חלק מן  העמותות זוכות גם לתמיכה ממשלתית כגון הקצבה ישירה. דוגמא אקטואלית היא עמותת 'לחופש נולד' שהבטיחה לכל המביא מידע ממשי על החייל הנעדר מג'די חלבי ז"ל שאותר אך לפני ימים ספורים פרס בסכום של 10 מיליון דולרים. עמותה זו פעלה עד לא מכבר כפי שפורסם בחסות הממשלה שהקצתה עבורה מיליוני שקלים מידי שנה.
 
היות והעמותות מתחייבות לפעול אך ורק לשם מטרותיהן המוצהרות, בודקת מחלקת הפיקוח כי כך אכן נעשה בפועל. לא מעט פרסומים מדווחים על עמותות שגרפו את כספי התרומות וההקצבות לכיסיהם הרחבים של מקימי העמותה.
 
איך זה עובד בדיוק? במשרדי העמתה מתקבל מכתב מאת רואה חשבון מסויים ובו הודעה כי הוא הוסמך [על ידי משרד רשם העמותות] לבצע ביקורת על פעילותה של העמותה. אם העמותה לא תצלח את הביקורת עלולה זרימת הכספים והתקציבים אליה להיעצר, ובמקרים חמורים יותר גם ייתכנו גם נקיטת אמצעים משפטיים ואפילו פליליים. אם העמותה צלחה את הביקורת בשלום היא זוכה ב'אישור ניהול תקין'. לשם מה יש צורך באישור זה? הנה ציטוט מתוך חוזר של משרד המשפטים בענין:
 
החל משנת התקציב 1999 יידרשו גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי להציג אישור של רשם העמותות. עוד נקבע בהחלטה כי רשם העמותות יבחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שיגובשו על ידו אם העמותה עומדת בכל דרישות החוק, ואם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה. האישור, אשר ניתן על-ידי הרשם לעמותות, שלאחר בדיקה נמצא כי הן עומדות בדרישות, מכונה "אישור ניהול תקין". בהחלטת ממשלה מיום 18.7.01 הורחבה חובת הצגת אישור ניהול תקין גם על עמותות
הנותנות שירותים למשרדי הממשלה.

 
קיימים גורמים נוספים המתנים העברת כספים לעמותות בהמצאת אישור ניהול תקין. כך לדוגמא, ועדת הכספים של הכנסת דורשת אישור ניהול תקין מעמותות המבקשות מעמד מיוחד על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (לפיו זכאי תורם לעמותה כזו לניכוי מס בגין תרומתו), וכן רשויות מקומיות, הסוכנות היהודית וקרנות גדולות. לאחרונה החלו אף תורמים פרטיים להגביל תרומתם ולהעבירה רק לעמותות שיש ברשותן אישור ניהול תקין.
 
בפרק הבא נציג רשימה של עצות 'טיפים' בהם כדאי להצטייד עם היוודע ביקורו של המבקר מטעם מחלקת הפיקוח של יחידת רשם העמותות.
 
לפני הכל, נדמה כי אין צורך לומר כי העצה או הטיפ החשוב והאלמנטרי ביותר הוא לשמור על כללי עמותה תקינים, לא לקצר תהליכים או לסמוך על הטוענים כי הם מבינים בכך. כדאי מאד להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך הבקי בתחום זה.