פינת היועץ - לחודש הרחמים והסליחות

 הזמן הראוי לסליחות, הפעילות סביבה, סיורי הסליחות, והנגשתם לציבור הרחב. וגם עצה טובה לגבאי בית הכנסת בחודש אלול. פינת היועץ אלון חאמי

 

הזמן הראוי לסליחות 
בשאלה זו מונחת גם התשובה. ההנהגה הנכונה ביותר היא לדעת לקרוא ולהבין את נפש הקהל הרחב במקום מתוך התחשבות בכולם. לא לחינם נקרא הקהל בשם 'ציבור' שצבור בו מגוון הקהל. לאחד נח בשעות הבוקר המקדמות לאחר בצהריים ולשלישי לאחר חצות הלילה. כל
אחד זכאי לבחור את הזמן המתאים לו ביותר.
 
הנכון ביותר שגבאי ביהכ"נ או הרב ישאלו את הציבור. ואם מתאים זמן מסויים לרוב הציבור – הוא הזמן שיקבע, ש'ברוב עם הדרת מלך ואל כביר לא ימאס תפילת רבים'.

אם ישנה האפשרות לגוון בזמנים כדי לזכות את שאר הציבור תבוא על הגבאים הברכה. ואם גבאי ביהכ"נ מתקשה להגיע לכל זמן וזמן ימנה אחר אחראי תחתיו וזכות הרבים תלוי בו.


פעילות סביב אמירת הסליחות
 אני מאוד שמח לכתוב על הסוגיא הזו. לדעתי כדאי מאוד שרב ביהכ"נ או מי מטעמו יאמרו מילות כיבושים כדי לעורר את הקהל בתשוקה לה' תוך חרטה וקבלה לעתיד.
אני ממליץ לשים דגש בהסבר על פירוש המילים ובפרט על מעלת הסליחות כי רבים החושבים שמדובר בערב שירה ופיוט רח"ל והמזהיר והנזהר ירבה שלומו כמי נהר.


סיורי סליחות
 לדעתי צריך לראות מה הסיבה שמביאה את המסיירים האלו! אם מטרתם טובה כדי להתקרב ולהתחזק אשריהם ואשרי חלקם וצריך לקבלם במאור פנים ובאהבה רבה אך אם ח"ו מטרתם הפוכה מזו ובאים כצלמים ומצטלמים בהיכל ה' כדאי להסביר להם שעדיף שילכו לישון ולא ידירו שינה מעיניהם ומעיני הפלאשים...
 
בפרט כאשר באות בנות בלבוש שאינו מכבד מקום קדוש, חלילה, על רב בית הכנסת מוטלת האחריות להבהיר להם בצורה מכובדת. לא על ידי מלאך אלא הוא בכבודו ובעצמו, שאם לא כן במקום סנגוריה יהיה קטגוריה, ח"ו. 

הנגשת הסליחות לעם 
האמת שאמירת הסליחות אינה חובה אלא באה מכח המנהג ומנהג ישראל תורה הוא. 

עם זאת אינני חושב שכדאי לעשות רעש וצילצולים יתר על המידה ולא כמו אותם מקומות שמביאים על חשבון קופת בית הכנסת כל מיני זמרים ונגנים ועושים "חאפלה", עוזבים העיקר ואוחזים בטפל. אבל במקום שיש צעירים שזקוקים לחיזוק וקירוב, יש לשאול מורה הוראה מקומי.
 
הנהגה טובה בחודש אלול
 חודש אלול נגזר מהמילה חיפוש כנאמר:'ויאללון ית ארעא' חז"ל למדו מהמרגלים שהלכו לתור את הארץ איך עושים 'עבודה טובה'. אותם מרגלים חיפשו וחיטטו לראות את חסרונותיה של הארץ. כידוע הם נענשו על כך.
 
במקרה שלנו מצווה עלינו לחפש ולחטט בנבכי נפשינו, (כמו המרגלים) כדי למצא מה ראוי לתקן והיכן קיימת בעייה. במקרה זה לא ניענש כמובן...
 
המלצתי גם לוועד בית הכנסת לעשות חיפוש וחיטוט ולראות את עצמנו כשליחי ציבור האם טעינו.. ולכן אם יש ספיקות אודות חברי הוועד זה הזמן לעשות בחירות לפני החגים כדי שלא יכנסו עם הויכוחים והמריבות הטעונים לרוב בשינאה ח"ו ליום ראש השנה. וכבר למדונו חז"ל 'אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם נמלכים בציבור' ומכאן שדעת הקהל היא שקובעת לבחירת ועד.

נ.ב
אשמח להיות ממליץ או מגשר כדי להשכין שלום ואהבה בחצרות אלוקינו

בברכת חתימה טובה לכולנו
 
אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 5047924 03
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.