פינת היועץ: לחודש אייר

חודש אייר מביא עמו מספר אירועים מרכזיים כמו יום העצמאות ויום לג בעומר. אירועים אלו מלבד אופיים הרוחני נושאים גם אופי חברתי. היועץ אלון חאמי בטיפים להנהגות נכונות בימים אלו.

יום הזיכרון לחללי צה"ל
כדאי לארגן קדיש לעילוי נשמת החיילים שנפלו במערכות ישראל, ובפיגועי טרור. ניתן לבקש דוקא מבני משפחות שכולות שאינם מגרעין המתפללים לבוא ולהגיד קדיש, לקרוא משניות לעילוי נשמת יקיריהם. זו הזדמנות מצוינת לחבר את כל חלקי הקהילה לבית הכנסת, וכן לדור הצעיר זו הזדמנות חינוכית מאין כמותה.
 
יום העצמאות וחיכוכים בבית הכנסת
כבר למדונו חז"ל שמחלוקת זה דבר רע ויש לברוח ממנה כבורח מהאש. עפ"י רוב סיבת החיכוכים והמחלוקות נובעים מריבוי בעלי דעות. וכבר אמרו חז"ל כשם שפרצופיהם אינם שוות כך דעותיהם אינם שוות.
 
לכן הצעה שלי שיהא מנגנון אחד בבית הכנסת לקבלת החלטות בעניינים רוחניים. כך נפתור גם את הסוגיא המורכבת האם לומר הלל.
 
לעצם השאלה האם לומר הלל הייתי שמח לא להביע את עמדתי האישית אבל כן אציין את שתי הדעות הרווחות היום לדעה אחת- אמירת הלל היא רק פסוקים בעלמא ואין באמירתם כלל איסור (ובוודאי בלי ברכה) ולדעה השניה אמירת ההלל ביום זה היא לא בכלל תקנת חז"ל ויתרה מזו היא מנפצת את דברי חז"ל שכן לשיטת התורה ארץ ישראל ניתנה בימות יהושע בן נון (שהשבוע הייתה פקידת שנתו).למעלה משלושת אלפים שנה ולא לפני 64 שנה.
 
איך ניתן לציין את יום העצמאות בבית הכנסת
עפ"י ההלכה: בימי ספירת העומר נוהגים מנהגי אבלות על מותם של עשרים וארבע אלף תנאים קדושים רק כדי לסבר את האוזן ממוצע בכל יום מתו כשבע מאות תנאים שכל אחד היה יכול בכוחו להחיות מתים. איך אפשר לשמח ביום כזה בשתיה ושירים והוללות? אומנם לשמוח בשמחת מצווה על שזכינו הקב"ה בדור הזה להעלות לארץ ישראל ולקיים מצוות התלויות בארץ זהו דבר טוב ומותר.
 
ולכן מן הראוי שכולם יתכנסו ביום זה בבתי כנסיות ובתי מדרשות לשמוע דברי אלוקים חיים. ישנם בתי כנסת שהכריזו על "בר בי רב דחד יומא" - עם סדר יום עשיר של לימוד תפילה אכילה ושתיה כיד המלך יבורכו הציבור מהשמיים והגבאים בכפל כפליים.
 
 
ל"ג בעומר בבית הכנסת.
יום ל"ג בעומר יום פטירת רבי שמעון בן יוחאי –ל"ג בעומר הוא היום היחיד שקבעו חז"ל שיום זה הוא יום שמחה ולא יגון וטעמים רבים יש לדבר.
 
והטעם הבולט ביותר שבזכותו של גילוי הזוהר לעולם שהאיר את העולם מחשכה לאורה גדולה כל שלא תשכח התורה מישראל לעולם ורמזו במילים לא תשכח מפי זרעו ס"ת יוחאי.
 
לכן מהראוי שכל בתי הכנסת יקיימו את השמחה הזו בהילולות וכנסים של תורה ויראת ה'. ומצווה לארגן גם לנשים פעילות ביום זה, ובוודאי שלא לקיים מדורות מתוך הוללות.
 
ישנן קהילות שנוסעים במרוכז למירון, לציון רשב"י. יפה יעשו הנוסעים אם יתפללו גם עבור אלו שאין ביכולתם להגיע. ראיתי בתי כנסת שאוספים שמות לתפילה בלוח מודעות ואפילו בהודעות SMS.
 
 
ויהי רצון שנזכה לעת רצון ויגאל שארית הצאן. אכי"ר
 
המדור נערך על ידי אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 5047924 03
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..il