כפי שהבטחתי בטור זה אמשיך את הנושא החשוב והמרכזי של קבלת תרומות לבתי כנסת – תופעה שאין בית כנסת המשתייך לעמותה שלא נתקל בה. הזכרנו ברשימתנו כי העמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בואת כ...
בגליון הקודם [גליון חשוון] עסקנו בנושא מילגות הניתנות במסגרת העמותה ולצורך העניין בבתי הכנסת. בקצרה אזכיר כי הנושא היה הענקת מילגות במזומן, כאשר החוק אוסר זאת לחלוטין. הרציונאל העומד מאחורי התקנה ב...
אילו אלמנטים כדאי לבטח בבית הכנסת, מה יחס הביטוח לעובדים מעבידים, מה עושים כשמישהו נפצע בבית הכנסת, ומה עם ספרי תורה? סוכן הביטוח אלון לבנשטיין על ביטוח ובתי כנסת   בתי הכנסת ברובם אינ...
בטורי האחרון סיימתי את נושא הלוואות בבתי כנסת, מבית כנסת אחד לבית כנסת אחר, ועסקתי גם בהלוואות לעובדי העמותה, כלומר לעובדי בית הכנסת. ציינתי שככלל הדבר מותר אולם יש לכך הגבלות ברורות מאד בחוק העמות...
למערכת 'מעט בית מקדש' הגיעה השאלה הבאה: ברצוני לשאול האם ניתן לנהל כספי התרומות לבית הכנסת בחשבון פרטי ללא פתיחת עמותה? ואם יש הגבלות כל שהן.   תשובה בית כנסת אינו חייב להפוך ...
בשבוע האחרון ביקשתי לרענן ולהעלות דגשים לרישום גופים המנהלים גמחי"ם כעמותות, תופעה הנפוצה מאד בבתי כנסת, בפרט אלו הקהילתיים. הזכרתי כי יש לרשום את ראשי התיבות "גמ"ח", את המילים "גמילות חסדים" א...
בכתבה האחרונה שפורסמה ב'מעט בית מקדש' אודות בית הכנסת 'איצקוביץ' בבני ברק, סופר כי את המקום פוקדים על פי הערכה כ- 17000 מתפללים מידי יום. הגבאי מספר כי חברה לסטטיסטיקה בדקה את העניין ומסרה לו את המ...
שאלה רציתי לדעת האם לעמותה לדוגמה שלנו ששמה הינו: "היכל רמות בנימין יהודה" יש אפשרות לקרוא לבית הכנסת בשם: "שערי אדגר"? כמובן, שבקבלות ובכול המסמכים מול מוסדות השם הוא שם העמותה, האם זה חוק...