ברשימתי הקודמת עסקתי בהחזרי גמולים עבור השתתפות בישיבות לחברי הועד וליושב ראש, כמו גם לתשלומים עבור נסיעות בישראל ובחו"ל.   ציינתי שהעמותה רשאית לשלם לחבר הועד או ליושב ראש שיצא לחוץ ל...
בטורים הקודמים הזכרנו כי לחברי הועד יש זכות לקבל גמול עבור השתתפות בישיבה. כתבתי אז כי יו"ר הועד, חברי הועד וועדת ביקורת רשאים לקבל רק גמול עבור השתתפותם בפועל בישיבות. כמה הוא הגמול הזה? ישנה ...
בטורי הקודם עסקתי בשאלת הגמול השנתי ליו"ר הוועד וציינתי כי במקרים מסויימים רשאי יושב ראש הועד לקבל גמול שנתי של 300 אלף שקלים. בטור זה אבחן את נושא החזר הוצאות בהקשר להשתתפות בישיבות, בנוסף לגמול ע...
בטור זה אסיים  את נושא החזרי הגמול עבור השתתפות בישיבות העמותה, שאת חלקו הראשון פרסמתי בחודש הקודם. כפי שציינתי קיים החזר גמול עבור השתתפות בישיבות, ולצורך העניין, חבר ועד בית הכנסת או יו"...
בטורי הקודם עסקתי בשאלת השכר לחברי העמותה, וכמה מותר לשלם לעובדים. על פי אילו פרמטרים נבחן שכרם של עובדי העמותה? המסקנא היתה כי עמותה לא רשאית לשלם לחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת שכר, אלא גמול ישיב...
האם כדאי להפוך את בית הכנסת לעמותה? רו"ח מנחם אקרמן משיב 'מעט בית מקדש' פנה אלי בעקבות בקשת אחד הקוראים בדבר "כדאיות הפיכת בית כנסת לעמותה", ואני שמח להיענות לבקשה.   הנני להבהיר כ...
האם מותר לשלם שכר לחברי העמותה, וכמה מותר לשלם לעובדים. על פי אילו פרמטרים נבחן שכרם של עובדי העמותה? אריה סנדרוביץ בהלכה, אנו מכירים את העיקרון לפיואין למוהל לבקש תשלום על המילה, וזאת מפני...
רואה החשבון מנחם אקרמן ב'רשימת מכולת' של הדברים 'הצריכים חיזוק': קלסרים עדכניים, הלוואות, תשלומי מילגות, ומבקר פנים מובא בגמרא במסכת ברכות דף לב' עמוד ב' ת"ר ארבעה צריכין חיזוק ואלו הן: תורה ומ...