שאלה באזור מסויים פועל בית כנסת כבר למעלה מ 75 שנים. לפני שנים ספורות רכשה חברת יזמים את האתר מבעלי הזכויות במגרש תוך שצויין מפורשות בהסכם הרכישה כי על המגרש מצוי בית כנסת ושהרוכשים מצהירים כי המו...
 שאלה בית-הכנסת פא"י ברח´ ירושלים 6, היה לאורך השנים ביתה של קהילה מסויימת [פא"י]. בשנים האחרונות, הלכו רוב חברי לעולמם ועם דעיכת הקהילה, החלו בוגרי ישיבה ממרכז הארץ להתפלל...
שאלה צוות צלמים הגיע לבית כנסת כדי לצלם את יופיו ואופיו. בשעת הצילומים שהו מתפללים במקום והצלמים ביקשו לקלוט גם אותם בתוך הפריים. אלא שאחד המתפללים ניגש אליהם וביקש מהם בנימוס ובתקיפות כי לא יצלמוהו....
נזקי רעש בלימוד בבית הכנסת ובית המדרש מספר תלמידי חכמים היושבים בבתיהם ולומדים באישון ליל בקול נתקלו בהתנגדות השכנים הטוענים כי רעש הלימוד בקול מפריע להם וטורד אותם ממנוחתם. האם על לומדים אלו חל...
 אחד מן המתפללים לא משלם דמי חבר ולא תורם כמקובל כאשר הוא עולה לתורה. הגבאי החליט כי הוא לא זכאי לזכויות כגון עלייה לתורה, עליה לעמוד וכו'. המתפלל לא מכחיש אך הוא טוען כי הגבאים הם אנשים לא אמיני...
 בית כנסת צמוד לפארק הפך בשבתות האחרונות למקום בו פונים המטיילים כאשר הם נזקקים לשירותים. המתפללים זועפים וטוענים שמלבד חילול הקודש יש להם  גם זכות למנוע מהם להיכנס. האם הם רשאים מ...
 לאור חוות הדעת החד משמעית בדבר האיסור המוחלט להרוס מבנה של בית כנסת, שלחנו את השאלה -כשבצדה התשובה ההלכתית- לעורך דין הבית של מעט, הנה הדברים:   התשובה על השאלה היא די קצרה.   למרב...
 הסוגיא המרכזית סביב ענין בית הכנסת, שהסעירה את הציבוריות הישראלית בחודש האחרון עסקה בשאלת תשלומי הארנונה לבתי כנסת ולבתי תפילה. זה אומר בכה וזה אומר בכה. 'מעט' מביא את גירסת 'משפטן הבית' בדין זה...