לאחינו הגבאים והרבנים ברכת חודש טוב ומבורך. הפעם ברצוני להתמקד בנושא קידום ההכנסות לבית הכנסת. ובכן, כל גבאי חכם חושב תמיד קדימה כיצד להגדיל את ההכנסות לבית הכנסת, במטרה להרבות יותר כבוד שמ...
בחצרות אלוקינו יפריחו: יוצאים החוצה בין מנחה למעריב... ומשוחחים "אשרינו כשאנחנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות ומיחדים שמך בכל יום תמיד" [מתוך נוסח תפילת שחרית]. ישיבת בתי הכנסת ,...
חודש מר חשוון הבעל"ט אמן, הינו חודש מיוחד במינו משאר חודשים. כמעט שבכל חודש ישנו איזו חג או מאורע היסטורי שאנו חוגגים, למעט חודש חשוון שהוא חשוך מחגים, אך לעומת זאת בחודש זה אנו מתפללים על הגשמ...
ימי החג והמועד השתא מציפים, כמדי שנה, את הבעייתיות שבמכירת מושבים וכיבודים שונים בבתי כנסת תמורת ממון רב. זאת, במיוחד בתקופה הימים הנוראים, עובר לימי חג הסוכות ושמחת תורה. הנתונים מלמדים, כי...
בראשית אפתח פי בברכת שנה טובה לכל עם ישראל בכלל ובפרט לקוראי המדור והאתר 'איגוד בתי הכנסת', הרבנים והגבאים שליט"א. חודש תשרי לפנינו, הינו חודש שהוא מלא וגדוש ביראת שמים רעדה, גילה ושמחה וחגים. ...
מספרים על משפחה אחת שהייתה בעלת הכנסת אורחים, כאשר היה בהרגלם הטוב להכניס אל תוך ביתה איש עני וגלמוד, ולארחו יום יום לארוחת הערב המשפחתית. הלה היה משביע את רעבונו ומודה ועוזב ירוחם. אבל דבר אחד...
  חודש תמוז.   חודש תמוז הינו חודש שמסמל את בואם והתקרבותם של הימים הנוראים, כמאמרם תמו"ז נוטריקון ז-מן ת-שובה מ-משמש ו-בא.   ימים חשובים  שזקוקים להכנה מרוב...
להנהיג ציבור זה לא קל ולא פשוט, ואת זאת אין אני מחדש לכם, כי כבר אמרו חז"ל 'כשם שפרצופיהם אינם שוות כך דעותיהם אינם שוות', וקשה לכיוון לדעת כולם.   "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך,...