בפרק האחרון דנו בנושא שינוי השם של העמותה, וציינו את התנאים וההגבלות הנלווים לכך, אך אז נתתי ליבי כי נושא חשוב וראשוני יותר עדיין לא נסקר על ידי. אני מתכוון לסוגיית חברי העמותה. מי רשאי להיות ח...
בטור זה אבקש להביא לידיעתכם החלטת מיסוי "טריה" מן השבוע האחרון, העשויה להיות רלוונטית גם לגבאים המקבלים שירותים מעוסק פטור. כרקע לכך אספר כי בביקורת ניכויים שייצגתי בעכו, בקשו למסות עמותה שנעזר...
  לכבוד 'איגוד בתי הכנסת' שלום: אנו בשלב תהליך רישום העמותה, נשמח להתייעץ כדי להבין כמה דברים בתהליך- למשל- כמה חברים צריכים להיות רשומים ברישום? האם צריך עו"ד במהלך חתימות/ הרישום...
בפרק זה נעסוק בעמותת בית כנסת שמבקשת לשנות את מטרותיה ואפילו את שמה. דבר זה יכול להתרחש כאשר למשל העמותה קיבלה תרומה גדולה מנדיב, המבקש כי היא תשנה את שמה לשמו של אי מי מיקיריו, על מנת להנציחו....
בטור הקודם עסקנו בתשלומים באמצעות מס"ב – מערכת סליקה בנקאית. ברשימה זו נשלים ב"ה את הנושא קודם שנעבור לנושא חדש. כפי שציינו, הכניסה למערכת המס"ב מחייבת שימוש במיני קי יעודי בשילוב סיסמא, על מנת...
באחד מטורי שהתפרסם כאן בחודשים האחרונים כתבתי אודות שימוש בכרטיס אשראי. ציינתי כזכור, כי שימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה מהווה בעיה מכיוון שאינו מאפשר חתימה על ידי שנימורשי חתימה כנדרש, ולפיכך פוגע...
בטורים האחרונים עסקנו בתרומות לבית הכנסת ובשאלה הכל כך חשובה: האם שמו של התורם נדרש להיחשף ברשומות העמותה גם אם הוא לא מעוניין בכך.   ציינו כי הדבר אפשרי רק כאשר הרשם משוכנע כי התורם ל...
כפי שהבטחתי בטור זה אמשיך את הנושא החשוב והמרכזי של קבלת תרומות לבתי כנסת – תופעה שאין בית כנסת המשתייך לעמותה שלא נתקל בה. הזכרנו ברשימתנו כי העמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בואת כ...