פטירתו של מנהיג, מנינים מהירים במוסף ומוצ"ש מחוץ לבית הכנסת, השכרת ביה"כ לשמחות, וניהול בית הכנסת כעמותה. ר' אלון חאמי בטור של ייעוץ וטיפים.   חודש כסליו הבא עלינו לטובה הוא חודש המלא ...
מה עושים עם הילדים ביום כיפור? איך הופכים את סוכות ושמחת תורה לאטרקטיביים לציבור הכללי? אלון חאמי בטיפים לקראת הימים הנוראים והחגים הקרבים ...

בשנים האחרונות, נוספו הוראות בהתנהלות העמותות, ומאחר שחלקם נוגע גם להתנהלות התקינה של בית הכנסת יש מן הצורך להביאם פה. כפי שציינו בטורים הקודמים תיקון 14 לחוק העמותות מחייב מינוי של מבקר פנימי ...
בשבועות האחרונים עסקנו בסוגיית ניגוד עניינים סביב עמותת בית הכנסת. כפי שהסברתי אם קרובי המשפחה הינם של חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר הדבר אסור בהחלט. אולם באשר לחברי הועד נקבע כי כעקרון לא יו...
בטורים האחרונים עסקנו בסוגיות של 'ניגוד עניינים' כאשר חברי ועד עמותת בית הכנסת מבקשים להעסיק את בן משפחתם ולקבל ממנו שירותים בשכר. כפי שהסברתי אם קרובי המשפחה הינם של חברי ועדת הביקורת או הגוף ...
בטור האחרון נגענו בנושא של קירבת משפחה, והצגנו את השאלה מי רשאי להיות חבר עמותה. בטור זה נבקש להרחיב מעט בנושא החשוב הזה שאגב, מאד רלוונטי בעמותות שונות בפרט אלו של בתי כנסת, בהם בני משפחה שהקי...
בפרק האחרון דנו בנושא שינוי השם של העמותה, וציינו את התנאים וההגבלות הנלווים לכך, אך אז נתתי ליבי כי נושא חשוב וראשוני יותר עדיין לא נסקר על ידי. אני מתכוון לסוגיית חברי העמותה. מי רשאי להיות ח...
בטור זה אבקש להביא לידיעתכם החלטת מיסוי "טריה" מן השבוע האחרון, העשויה להיות רלוונטית גם לגבאים המקבלים שירותים מעוסק פטור. כרקע לכך אספר כי בביקורת ניכויים שייצגתי בעכו, בקשו למסות עמותה שנעזר...