מפטיר

מפטיר

העלייה האחרונה לתורה בשבתות ובמועדים. בעלייה זו קוראים לאחר קריאת התורה את ההפטרה, ועל קטע התורה חוזרים פעמיים.