כסא של אליהו

כסא של אליהו

הכיסא, שמניחים עליו את התינוק קודם טקס ברית המילה. על פי המדרש, אליהו הוא "מלאך הברית". בפרקי דרבי אליעזר נאמר, כי בני ישראל היו נוהגים למול את ילדיהם עד שנחלקה הארץ לשתי ממלכות - ממלכת יהודה וממלכת אפרים. בממלכת אפרים לא הקפידו עוד על קיום מצות המילה, וכיון שראה אליהו כך, עמד והשביע את השמים שלא יורידו עוד גשם. מאותה שעה ואילך הבטיח לו הקב"ה: "חייך, אין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה יושב ורואה בעיניך". ומכאן המנהג, שבכל טקס בירת מילה מכינים כיסא ל"אליהו" מבשר הגאולה.

רצוי שיהיה כסא מקושט שכזה בבית הכנסת או באולם השמחות שלידו, לברית מילה לילדי הקהילה.