ברכת הלבנה

ברכת הלבנה

ברכה על חידוש הלבנה. נקראת גם "קידוש לבנה" ונאמרת מדי חודש בחודשו, מג' עד ט' של אותו חודש.

הטעם לברכה זו - ענין חודשי השנה על פי הלבנה. מברכים עם חשיכה לאורו הדל של הירח בחצר או ברחוב (אך לא בביתI. ולכן כתובה היא בסידור באותיות גדולות ומאירות עינים מהרגיל (אותיות של קידוש לבנה).

המהדרין עורכים את הברכה במנין ובחצר בית הכנסת, וכדי לשוות לה חגיגיות נוהגים לעורכה לאחר ערבית של מוצאי שבת או מוצאי חגים, אך ניתן לאומרה גם בערבים אחרים.

הברכה כוללת תודה לה' יוצר המאורות ומורכבת מקטעים של פרקי תהלים ומאמרי חז"ל.

את ברכת הלבנה מסיימים בברכת "עלינו לשבח" ואומרים בה כי "ה' הוא האל בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד", כדי שלא יעלה על הדעת שאנו נותנים כבוד ללבנה.