ברכי נפשי

ברכי נפשי

שירה על התגלות כבוד הבורא בטבע ועל התחדשותה של הבריאה. פרקים אלה נאמרים בשבתות בין מנחה למעריב, החל ב"שבת בראשית" שלאחר הסוכות עד "שבת הגדול" שלפני חג הפסח. ואצל הספרדים בראש חודש לפני תפילה ערבית (תהלים קד).