יום השנה ("יארצייט")

יום השנה ("יארצייט")

יום פטירתו של קרוב משפחה. מציינים אותו על פי התאריך העברי של הפטירה, ואם היתה הפטירה בחודש אדר של שנה לא מעוברת, ייקבע גם יום הזיכרון בשנה המעוברת בחודש אדר א'. את יום השנה מציינים בהדלקת נר נשמה מעת לעת, בעלייה לקבר הנפטר, באמירת "קדיש" לזכרו בכל שלוש התפילות ובלימוד פרקי משניות, המתחילות באותיות שמו של הנפטר ("משנה" - היפוך אותיות "נשמה"). בקהילות ספרד קוראים ליום זה "נחלה" ומרבים בלימוד פרקים מספר ה"זוהר". יש העורכים "תיקון" לעילוי נשמת הנפטר וסעודה של מצוה לאחר התפילה.

בשבת שלפני יום הזיכרון עולה בעל הזיכרון לתורה לקריאת "מפטיר" וההפטרה, וכן עובר הוא לפני התיבה בתפילת מוסף של שבת. מנהג של יודעי ח"ן, שבעל הזיכרון יעבור לפני התיבה בתפילת ערבית של מוצאי השבת שלפני יום הזיכרון.

הגבאים יאפשרו למי שיש לו "יארצייט" לעבור לפני התיבה ביום זה, וכן לעלות לתורה בשבת שלפני יום הזיכרון ולעבור לפני התיבה בתפילת "מוסף".