ראיון: הרב שמואל רבינוביץ

שלום לכבוד רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ ותודה על הסכמתך להתראיין לגליון 'מעט בית מקדש'.
 
1.      מהו בשבילך בקצרה ה'כותל המערבי'?
 
תשובה: מרכזו הרוחני של העם היהודי. שריד חי של "תלפיות"  - תל שכל הפיות פונים אליו.מקום קדוש – שקדושתו היא מעיין בבואה דבבואה לקדושתו של הר מרום הרים שאותו סומך הכותל – הר הבית, המכוון כנגד בית מקדש של מעלה.
 
2.      מאחר שהנך גם רבם של המקומות הקדושים, האם קיים הבדל בין האתרים הללו לכותל המערבי?
 
תשובה: הכל קודש, אך ללא ספק עוצמתו של הכותל המערבי גדולה לאין ערוך, בתפילתו של שלמה המלך המופיעה בספר המלכים א' פרק ח' ופרק ט': " להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהיה שמו שם לשמוע אל התפילה... ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה... ושמעת וסלחת. וכפי שמביא המדרש: לעולם אין השכינה זזה מהכותל המערבי, שנאמר: הנה זה עומד אחר כותלינו. ובאחרונה אף התפרסם בשמו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בתשובה לשאלה שמקום זה יש להעדיפו על כל ציוני הצדיקים והקדושים אשר בארץ המה.
 
3.      אתה ידוע כאדם שמצליח למצא את הדרך המקובלת על כל המגזרים, דתיים, חרדים, חילוניים, כיצד ניתן להסתדר עם קבוצות כל כך מנוגדות בציבוריות הישראלית?
 
תשובה: האמונה בכל יהודי כי נשמתו היא חלק אלוקי ממעל ממש. והמשותף לכולנו הוא גדול לעין ערוך מהמפריד. דווקא הכותל המערבי משמש דוגמא לכך בהיותו מוקד משיכה לכל יהודי באשר הוא, ולעיתים אפילו בלתי מוסבר. ואם נסתכל בעיניו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע הרי שנוכל לבנות גשר חזק ויציב בן קודש לחול, גשר של מתינות ואהבה, גשר של קרוב לב בנים אל אביהם שבשמיים.
 
4.      בכותל קיים איזון מופלא בין תפילה לתיירות, כלומר, בין הצורך לנהל את התפילה כסדרה לבין הנגשת בית הכנסת לאורחים ומבקרים שפחות מודעים לשמירה על קדושת המקום. מה יכולים ללמוד מכך בתי הכנסת?
 
תשובה: בית הכנסת הוא בראש ובראשונה מקום קדוש. אין ספק כי הוא יכול להיות מקום לקרוב לבבות, ולחיבור למורשת, בתנאי שלא תיפגע קדושתו. לא מדובר בדבר קל, הדבר מחייב התנהלות רגישה ביותר. לעיתים מתבקשים פתרונות הלכתיים לבעיות וקונפליקטים ואני מתייעץ בדבר עם פוסקי הלכה וגדולי תורה.
 
5.       האם אתה ממליץ לבתי כנסת לאמץ את הנוהג של בר מצווה באמצע השבוע כפי שקיים בכותל?
 
תשובה: ברור, שאם הדבר כרוך בחילול שבת יש להעדיף בימות החול.
 
6.       לקראת החגים הגדולים, האם אתם ערוכים לאין ספור האנשים שמתכוננים לבקר במקום?
 
תשובה: לא אמר איש צר לי המקום בירושלים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. במקום שבו כולנו משתחווים לבורא עולם תמיד ירווח, וכמו שכותב התשב"ץ עדיין נשאר מהניסים שהיו בירושלים, כי עדיין היא בקדושתה וזה סימן לגאולה שלישית.
 
7.      האם קיימים ארועים מיוחדים בימים אלו, בעיקר של סוכות, ושמחת תורה?
 
תשובה: בראש ובראשונה קיים זכר עליה לרגל. אמנם יש בזה מחלוקת ראשונים, אך רבים נוהגים לקיים זאת. וכך כותב ה"שדה חמד": ואשריהם ישראל שמקיימים מצוה זו בכל דור ודור בשמחה רבה, והולכים מידי שנה בשנה מארבע כנפות הארץ הקרובים והרחוקים, לא יחוסו על הוצאות רבות ולא על טלטולי הדרך... כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו . יש הסוברים שלדעת הרמב"ם מי שרוצה לקיים מצוות נטילת לולב בשלימות מדאורייתא אף בשאר ימי החג, מלבד ביום טוב ראשון של חג שהוא מדאורייתא בכל מקום, וגדולי הרבנים נוהגים כך.
 
8.      האם תוכל כבוד הרב, לספר על מנהגים מיוחדים, הנהוגים בימים אלו בכותל ובעיר העתיקה?
 
תשובה: יש שנהגו לא להסתפק בביאה לכותל המערבי אלא היו מהדרים לעלות אל מקום גבוה הסמוך כדי להביט אל רצפת הר הבית ולומר את תפילת "ומפני חטאינו"..
 
9.      האם תוכל להמליץ על לבתי כנסת ברחבי הארץ על פעילות ייחודית, אולי חינוכית בכותל?
 
תשובה: לארגן בר מצוות ברחבת הכותל המערבי. בעיניהם של ילדי בר מצוה המגיעים לחגוג ליד הכותל ניצחת בליבם הלהבה היהודית, אשר משפיעים עמוק בליבם לכל חייהם. כמובן שהביקור במנהרות הכותל המערבי חשוב גם הוא כדי להבין את הקשר העמוק שלנו לירושלים.
 
10. מהו הארוע, או הטקס, שארע בכותל המערבי, שריגש אותך יותר מכל?
 
תשובה: לאחרונה התקיימה בר מצוה לניצולי שואה, אשר לא זכו לחגוג בר מצוה כיון שבגיל זה שהוי במחנות ריכוז. היה זה אירוע מרגש שהותיר בי רושם עז.
 
11. ולסיום שאלה פרקטית: האם בעיית החניה סביב הכותל עשויה להיפתר בעתיד הקרוב או הרחוק [ומה יהיה כשיבנה בית המקדש וכולם יבואו..]
 
תשובה: מדובר בבעיה קשה מאוד, שעירית ירושלים ואחרים בוחנים כל העת פתרונות כדי להקל על המצוקה.
 
12. נשמח לקבל מכבוד הרב ברכה לקוראי ומנויי הגיליון לקראת השנה החדשה
 
תשובה: בימי הרת עולם בהם כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון – תפילתנו לשנה טובה ומבורכת, שנת שלום ושלווה, שנת הרמת קרן ישראל וקרן התורה. שנה שימלא משאלות לבכם לטובה. שנה שיפר ה' עצת אויבנו, וישלח במהרה גאולה לארצנו.