השאלון, עם הרב שמחה כהן

שלום לכבוד הרב שמחה כהן, מחבר הספר הבית היהודי, ממיסדי תנועת התשובה, ומראשי ארגון ערכים.

מהו בית הכנסת בשבילך?

מקום למפגש בין האדם לבורא עולם שאפשרי גם בבית, אבל התקשורת פועלת הרבה יותר טוב בבית הכנסת מאשר בביתו של אדם, מפני שבית כנסת הוא מקום קדוש, מקום שבו מתפללים באופן קבוע, מקום שבו היו פעמים שהתרגשנו, זה מעורר אותנו בכל פעם מחדש. דברי אמורים גם אם אין מנין בית כנסת - עצם היותו מקום קדוש. להיכנס לבית הכנסת זה כמו להיכנס לאי בודד, להתפנות מדאגות הבית ולהתייחד עם בורא עולם.

האם לבית הכנסת תפקידים נוספים בעיניך מלבד ייעודו כבית תפילה?

בלא משים, לא לצורך זה, אבל כעובדה - בית כנסת הפך למקום מפגש חיובי בין בני הקהילה, ובדור האנדוודואלי שלנו שאדם חי לעצמו, בית כנסת מאזן מעט את הבודדות הזו והופכת את האנשים לקהילה אחת. זה נותן גם אפשרות לעשות בו קידוש לרגל נישואי בן נישואי בת, זהו בעצם מקום מפגש חיובי.

האם יש בית הכנסת שעשה עליך רושם מיוחד?

חושבני שלא, ובכל זאת, בהיסטוריה שלי יש בית כנסת שבו ביקרתי ברומא. הוא עשה עלי רושם ביופי שלו בהדר שלו, בגובה המיוחד שלו ובידיעה שהוא עתיק. אם כבר דיברנו על רומא, יש שם עוד בית כנסת שהיה פעיל בזמן השואה. הוא נמצא בבית החולים היהודי על נהר הטיבר, אגב גם בית הכנסת הראשון שהזכרתי נמצא על גדות הטיבר, אולם בטייבר יש אי קטן, ועליו יש בית כנסת הממוקם בתוך בית החולים היהודי. זו היסטוריה עתיקה ומרגשת.

נקודה נוספת מעניינת היא שהאיטלקים הם בדרך כלל ספרדים, הלא רומא היהודית מורכבת בעיקר מלובים ואיטלקים שכן בעבר איטליה שלטה בלוב והיהודים מלוב עלו חלק לאיטליה וחלק לישראל. מכל מקום על אף שרובם ספרדים הנוסח בבית הכנסת הוא מתקופת הגאונים והוא אשכנז. הם לא אומרים למשל, 'ויצמח פורקניה' בקדיש, הם אומרים 'ברוך שאמר' קודם 'הודו'. באחד השנים הייתי שם בשבת שלפני ראש השנה והם אמרו הרבה מאד 'יוצרות', זה לא נוסח חסידי שהרי החסידים לאאומרים אז יוצרות לדעתי, התפילה אם כן היא כמעט כולה אשכנז, לא נראה לי שיש שם ספרד [חסידי]. מה שעוד מעניין הוא שהספרדים למשל אומרים ברכת כהנים בחוץ לארץ, והאשכזנים לא אומרים והם לא אומרים.

מדוע הרב ביקר ברומא כמה פעמים?

הייתי שם מטעם ערכים. ביקרתי בעוד מקומות בעולם, אולם שם היו בתי כנסת רגילים... ברומא הבית כנסת מיוחד. אגב, בגלל גודל המקום עדיין משתמשים שם ברמקול ביום חול לצערי. אני לא חושב שזה תקין מבחינה הלכתית. פעם היו משתמשים שם גם בעוגב אבל היום מנהג זה פסק, הקהילה נעשתה יותר דתית.

מהו בית הכנסת של ילדותך?

בילדותי התפללתי בבית הכנסת שירת ישראל זה בית כנסת ליד מחנה יהודה בקרבת תחנת המשטרה, שם אבי היה רב של בית הכנסת שם והחזן ריבלין מפורסם שהיה רבם של החזנים התפלל שם. בית כנסת זה היה מיוחד ראשית בגלל החזן ריבלין המוזכר שהיה מופיע שם עם מקהלה ותפילתו היתה שם דבר. בנוסף, שם היו מתפלים אנשי אצ"ל ולח"י ולעיתים הם היו מתקוטטים ביניהים בבית הכנסת ומחליפים מהלומות. אני זוכר שהמשטרה בריטית היתה מפרידה ביניהם הבריטים כמובן לא ידעו שהם מפרידים בין אנשים מהאצ"ל והלח"י... אבא היה צריך להגיד דרשות המתאימות לציבור המתפללים המסויים. מאוחר יותר היה אבי היה הרב של חיל האוויר ועברנו ליפו, שם היה מטה הפיקוד של חיל האוויר ושם גם היה בית הכנסת של החייל. הכיסאות היו של עשירי הערבים. אני מניח שהיום כיסאות כאלו היו עולים הרבה כסף. המשענת שלהם למשל היתה משיניים של פילים [שנהב]. המתפללים לא היו מקרב הצבא אלא ניתנה להם רשות מיוחדת לבא מהסביבה. בד בבד היינו גם מתפלים בבית הכנסת הראשי של יפו, ושם אבי היה גם לומד אתנו הילדים.

אספר לך סיפור שאופייני לפעם: באחת השבתות אבא לומד אתנו – זה היה לפני 63 שנים – ובבית כנסת התארח אדמו"ר. לפתע נכנסו שני שיכורים אל בית הכנסת עם סגריה ביד. כולם פחדו מהם [אגב, אז היה ביזיון להיות דתי, לא היה רופא דתי אפילו ספר תספורת דתי לא היה, כך שהיינו צריכים לשמור על הפיאות שלא יקצצו לנו היו אלו ימים הקרובים לשואה, זה לא יאומן איזה שינוי חל], מכל מקום אבי שהוא במקור אמריקני הגיע לארץ ללמוד בישיבת חברון במאורעות תרפ"ט [חיבר את הספר המפורסם 'הילכו שניהם יחדיו'], הוא זרק אותם החוצה בלי לחשוש מהם, אולי בגלל שהוא לא עבר את השואה והוא עבר את מאורעות תרפ"ט ולא פחד מכלום. אני מספר את זה כדי להראות כמה היה קשה להיות דתי. אגב, פעם ויצמן לקח את אבי במטוס וכדי להפחיד אותו עשה לו 'סלטות' ותמרונים חדים, באופן שכל אדם אחר היה צורח באימה. אבי לא הניד עפעף וויצמן אמר לו עברת את המבחן...

אני אחוזר שוב, לא היה סיכוי לאדם דתי להשיג אז עבודה. רבים היו הולכים בלי כיפה. אספר לך סיפור לא יאומן: אני זוכר בתוך הבסיס, אבי הגיע לתל נוף והתלונן למפקד שהכלים מעורבים, הכל מעורב. הוא נכנס למפקד והלה אמר לו שים פתק ליד בית הכנסת ונראה כמה אנשים ירצו כשר. אבי שם פתק ומה התברר? רק שישה חתמו שרוצים אוכל כשר מתוך מאות.

אישיות או דמות ייחודית שהשאירה בך רושם

היתה תקופה שהתפללתי עם הרב אברמסקי בבית וגן, הוא היה קודם אב בית דין בלונדון ואחר כך  בארץ מגדולי הדור. היה דמות מרשימה גם בבחינת האישיות שלו גם מבחינת החיצוניות. האהבה בינו לבין אשתו היתה גדולה מאד. אספר לך סיפור, ר' אברהם טוקר פגש את הרב והרב אמר לו בא תראה איך מדברים עם האשה. הרב טוקר התלווה לרב אברמסקי  והוא רואה איך שהרב מתאר לאשתו רגע לרגע מה הוא עשה מאז שיצא מהבית. איך עלה לאוטובוס, הגיע לבית של רבי אליעזר יהודה פינקל [ראש ישיבת מיר, א.ה] ושם פגש באדם ארגנטנאי ששאלו לזהותו. הרב ענה לו ששמו אברמסקי והארגנטינאי אמר לו חשבתי שהרב אברמסקי הוא אדם ענק ואני רואה שלא... כל זה היה חלק מהסיפור שהוא העביר לאשתו. הרב אברמסקי היה בסיביר - נאסר על הפצת תורה, החפץ חים לחם מאד שישחררו אותו.

ניגון או זמירה מיוחדת בבית הכנסת?

אני ממציא כל יום ניגון... אני לא מבין בניגונים, פה אני רוצה לומר דבר חשוב: כשאני בחו"ל אני נתקל בשאלה מדוע כאשר אשכנזי חוזר בתשובה צריך להציב לו ארבעה רבנים שירימו אותו אם הוא יפול, ואילו כאשר ספרדי חוזר בתשובה, הוא לא מסתפק בתשובה שלו אלא הוא גם מתחיל להחזיר בתשובה גם את הרב שלו וגם את המשפחה שלו... אני חושב שהסיבה היא שאצל אשכנזים אין כמעט שירה בתפילה ואילו אצל הספרדים השירה היא חלק מרכזי בתפילה. זו נקודה חשובה. יש יותר שירה אבל בעיקר משתפים את הילדים בתפילה. הילדים קוראים את הפסוקי דזמרה הם קוראים את התפילה זה נשאר להם. איזה ילד ספרדי לא שר במתיקות את "חטאנו לפניך רחם עלינו"? מאד חשוב הנושא הזה של שיתוף הילדים. זו הסיבה שאתה יכול לשמוע שאצל הספרדים שרים בקול גבוה, זה נשאר להם מהילדות.

יש בית כנסת ברמת יצחק למשל, אולי בעוד מקומות, מעלים את כל הילדים לבמה נותנים להם טליתות לכל אחד והם אומרים ביחד את המנגינה, זה מושך אותם והיה כדאי לעשות בעוד בתי כנסת. אני חוזר לרומא, היה שם ילד שאמר את קריאת שמע בקול ערב, וזה היה מאד מרגש. אני בטוח שילד כזה שקרא כך, גם אם הוא יעזוב בהמשך הדרך, בסופו של יום הוא יחזור.  שיתפו אותו. בכלל בחו"ל כמה דתי אפשר להיות? אנחנו לא מבינים עד כמה המצב שם קשה. הראו לי אשה שהיא הכי דתית ברומא והנה היא הולכת בלי שרוולים. פעם שאלתי את האמרגן המרכזי לארגון היהדות שם ומי שהיה אחראי על הקמת המקווה במקום, למה לא באת אמש להרצאה? הוא אומר לי ברצינות, כי היה משחק בין רומא למילאנו, הוא לא התבייש להגיד את זה זה היה פשוט אצלו. ההתבוללות היא מטורפת. ברומא המצב מעט יותר טוב, יש כמה מסעדות כשרות הצעירים יותר דתיים, אבל בעולם זה חורבן, שואה ממש.

שאלון קצר

ליד מי היית רוצה לשבת בבית הכנסת? ובקידוש?

הייתי רוצה לשבת ליד מישהו שיתן לי להתפלל בשקט. אני לא אוהב לשבת במזרח מול הקהל כי כך קשה לי להתרכז בתפילה.

 

ארק או הערינג?

ארק.

 

איזה עלון שבת לא תפספס?

לא קורא בכלל עיתונים בשבת רק דברי תורה המצויים למשל בעיתונות הדתית. אגיד לך משהו חשוב, אני כתבתי שנים, ואני יודע שכל מה שנאמר בעיתונות - לא אמיתי. הכל לא בדיוק.. היו מאה איש במקום זה הופך אלף איש. בכלל השבועונים שאנשים קוראים באמצע תפילה זה דבר גרוע.

 

מי הגבאי האולטימטיבי בעיניך?

אדם שיודע לדאוג לכל אחד באופן שווה, בשקט בשקט בלי לצעוק שהוא גבאי. אתה יודע בבית הכנסת שאני מתפלל יש יהודי הונגרי המעלה רק ספרדים במנחה של שבת. הוא עושה את זה בתור אפליה מתקנת.. זה בית כנסת אשכנזי חסידי, והוא מעלה את אותו ספרדי כהן כל שבת.

 

סליחות ספרדי או אשכנזי?

אני אוהב את הניגון של 'חטאנו לפניך', אבל אני עושה את מה שהתרגלתי. בחו"ל אני משתדל להתפלל בבית כנסת ספרדי, כדי לברך ברכת כהנים שהרי אשכנזים לא נושאים כפיים בחו"ל.