טיפים ארגוניים לחודש שבט

שני מאורעות מרכזיים פוקדים אותנו החודש: יום ט"ו בשבט, וגשמי הברכה הבלתי פוסקים שלא זכורים בארץ מזה שנים. ר' אלון חאמי בהתייחסות ארגונית לשני הארועים
 
 
ט"ו בשבט וחודש שבט בסימן גשמי הברכה והיערכות נכונה
חודש שבט כבר בפתחנו החודש המכונה בשמו עברי להבדיל מהחודש והשנה הלועזי. מן הראוי שבית כנסת סממן עברי בכלל המובנים צריך להבדיל מבית תפלם. ולכן ראוי ונכון בכל בית כנסת לציין את החודש והשנה העברית דבר שחייב וצריך חיזוק בימינו. הרבה עמך ישראל משתמשים בחודש והשנה הלועזי מה שגורם לבילבול ביארצייט או בקביעת הבר מצווה וכדומה.

אם ראשי הקהל יעמדו על המשמר אז ניתן יהיה להחזיר עטרה ליושנה.

חז"ל רמזו את נוטריקון החודש שב"ט שנשמע בשורות טובות.

בימים אלו ממש אנו חשים ומורגשים בהשגחה האלוקית "ונתתי גשמכם בעתם" שפע עד בלי די!

דוד המלך תהילים (צג ד') "מקולות מים רבים אדירים משברי ים.'

הכח שנתן הקב"ה בטבע הוא אדיר ולפעמים עלול להיות הרסני ח"ו מה שעלנו החובה מוטלת להיות מוכנים וזהירים מכל תרחיש.

חשוב מאוד לעשות בדיקה שנתית ע"י חשמלאי מוסמך או בודק חשמל לבדוק את מערכת החשמל והכבלים שאין זליגה חשמלית לגופים או עצמים מוליכים זרם.

מומלץ לסדר את מרזיבי המים ולדאוג לניקוי הניקוז לתעלות העירוניות.

במידה ובית הכנסת נמצא בקומת קרקע, מרתף, מקלט וכד' ראוי להבטיח את ספרי התורה במקום שמור מחדירת מים או לחות..מי שחכם מבעוד בוא החורף ידאג לחסמים משיטפונות מים.
 
חובת התייצבות
בימי החורף הקרים והרווים במים אין פטור מהתיצבות בבית הכנסת אלא חובת התייצבות בעודה עומדת וכבר רמזו חכמי הלשון בית ה' נהלך ברג"ש - ברד רוח גשם שמש.

חשוב שהציבור יהנה מרגעיו בביהכ"נ ולכן שתמיד יהיה מצוי מיחם מים חמים וכן מערכת חימום מרכזית.

עוד על טו בשבט
רבים מאיתנו חושבים שחג טו בשבט הוא חג לאילנות בלבד ולכן אינם מרגישים כ"כ שיכות לחג וחושבים שרק לילדי ישראל ראוי לסמנו.
האמת שחג לאילנות לא ניתן לאילנות כי לא ראינו שהאילנות חוגגות... אלא ראוי לבני אדם על אף העובדה שנקרא על שמם [כי האדם עץ השדה]. מצינו בגמ' ר"ה שהזמן שמונין לחישוב הנטיעות השמיטה והמעשרות הוא מטו בשבט.

ראוי שבבתי הכנסת ילמדו מר"ח שבט את הדינים וההלכות ובעיקר חזרה על דיני קדימת ברכת הפירות של שבעת המינים ובכלל הברכות וינוחו ברכות על ראשם.

אני ממליץ שגבאי בית הכנסת יקנה למתפללים מעט פירות יבשים בהשגחה טובה, גם אם זה מכספי הקהילה, ויברכו יחד ויאמרו את התיקון ליום זה מספר פרי עץ הדר.

חשוב לציין כי מה שהגבאים או הרבנים יעשו לתועלת הציבור זה ישאיר רושם על חיי הקהילה ועל משפחותיהם.

ואסיים בברכה: לי נאה ולי יאה לברך אתכם כמאמר המשל בגמרא אילן אילן במה אברכך.. יהי רצון שפירותיך היו כמותך -כך שפירותכם יהיו כמותכם אמן.
 
המדור נערך על ידי ר' אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 5047924 03 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.