פינת היועץ: לקראת פסח

בתי עמך בית ישראל עוברים רה-ארגון ונקיון יסודי במסגרת הנקיונות השנתיים לפסח. בית הכנסת לא אמור להיות שונה מן הבחינה הזו. על מי מוטלת החובה לנקות, וכיצד לעשות זאת? טיפים ורעיונות מהיועץ הארגוני אלון חאמי, וגם עצות לימי חול המועד וליל סדר קהילתי

 
 
נקיונות פסח בבתי הכנסת. האם אפשר לשתף בזה את הקהל באיזו שהיא צורה?
בהלכה מובא שחובה על גבאי בית הכנסת לבדוק אור ל י"ד בניסן את החמץ- יובן כי חובה זו מוטלת על הגבאי או השמש או הרב [וראה גם בפינה ההלכתית על כך]. אך מצד המוסר האנושי האחריות בניקיון ביהכ"נ מוטל גם על מתפללי ביהכ"נ ובפרט שישנם כאלה שיש להם תאים אישיים נעולים, חייבים לפותחם ולנקותם היטב ולא לסמוך על הגבאי או השמש שיעשה זאת עבורם. עם זאת חובה קדושה על הגבאים להודיע לציבור לפתוח את התאים ולסלק מתוכם חפצים אישיים ולפחות את מיני המתיקה וכד' שאצורים בתוכם.
 
נציין שלעיתים ביהכ"נ מנוקה ע"י חברת נקיון שמעסיקים גויים וכד' ויש הסכם אתם לנקות נקיון בעלמא וחברת הנקיון לא נותנים את דעתם לחמץ שעלול להמצא במקומות מסוימים כגון בנברשות ביהכ"נ שמצוי עליהם סוכריות וכד' או בפינות הארונות וכד' ולכן ראוי לגבאי בעל נפש להעיר את תשומת ליבם לדבר.
 
דרשת שבת הגדול גם לקהל הרחב
מנהג ישראל לומר ערב שבת הגדול איש לרעהו שבת הגדול שלום! והטעם לדבר כדי להזכיר את הנס הגדול שארע בשבת זו ועוד טעמים נוספים יש התלויים בהררי קודש.
 
אני הייתי ממליץ לשאול איש את רעהו קודם שבת הגדול –מי דורש אצלכם בשבת הגדול ? איך היתה הדרשה של שבת הגדול? כשאדם מעורר שאלות זה מעורר התעניינות הדדית- ניתן לחשוב בצורה יצירתית לשתף גם את הילדים בשבת הגדול לדוגמא: ילד שיגיע לדרשת שבת הגדול יקבל פרס- ניתן לעשות שיתוף פעולה עם מוסדות החינוך בתאום -שכל תלמיד שיגיע לדרשת שבת הגדול הרב יחתום לו על דף קשר.. ועוד רעיונות ברוח זו...
 
ליל סדר קהילתי
ליל סדר קהילתי הוא דבר מבורך מאוד וכבר אמרו חז"ל מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל- יחד שבטי ישראל.
 
בתי כנסת שיש להם אולם סמוך או חדר גדול מומלץ להביא אברך עם משפחתו ואפי' בתשלום סמלי שיעשו ליל סדר קהילתי וזה לא חייב להיות רק למשפחות נזקקות אלא אדרבה הרבה אנשים אמידים שאין להם מי שיעשה להם לילי סדר ישמחו להיות במעמד שכזה- מצד דעת התורה זה עדיף מלהתארח בבית מלון ..ודי למבינים!
 
אפשר לבקש דמי השתתפות סמלית מכל אחד כך שבית הכנסת יוכל להחזיר את ההוצאות וגבאי חכם יתרים חברים בעלי אמצעים פיננסים לקימחא דפסחא ומכסף זה יערוך שולחן כסעודת שלמה...
 
ימי חול המועד
ימי חול המועד אלו ימים מיוחדים המחברים בין החול לקודש בדומא לגוף והנשמה – כשהגוף הוא החול והגשמי והנשמה היא הרוחנית והטהורה.
בימי חול המועד ישנה אוירה של מועד לא מניחים תפילין, מתפללים מוסף ולא עוסקים במלאכה וכן הלאה, ומאידך זהו יום חול שמבשלים בו ועושה בו כל צרכו.
 
המיוחד בחול המועד שצריך ומצווה לענג את הגוף לא פחות מהנשמה ניתן לנצל ימים אלו לעלות לטיול לירושלים עיר הקדש ולחוש את עלית הרגל שהיה בזמן בית המקדש לדמיין איך היו עולי רגלים אוכלים בירושלים את קורבן הפסח ואיך היו מקריבים את קורבן החגיגה ולהסביר לילדים כי מי שהיה מצורע או טמא מת לא היה יכול לאכול מהפסחים אלא היה ממתין עד חודש אייר ב י"ד בו .. איך היו הלויים שרים את השיר של חג הפסח.. ועוד הלכות ומנהגים שהיו נוהגים עת בית מקדשנו היה קיים ועומד על תילו והיכנו.
 
אגב, מי שרוצה קצת השראה יעיין בשטר של חמישים ₪ באותיות הקטנות ויהנה ממילותיו המתוקות של שי עגנון המעוררים תשוקה ואהבה לבניין בית המקדש.
 
ומי שרוצה חוויה אמיתית ישנן ויטייל במסכת פסחים עוד בטרם בא הפסח ואז מובטח לו שירגיש באמת מה זה פסח.
 
ואנצל במה זו לשגר לאחינו שבדרום שהיו בשבועיים האחרונים חשופים למעשה טרור חצופים שהקב"ה יגן עליהם אלף המגן ויקיים בהם חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה
 
בברכת פסח כשר לכל עם ישראל ושהשנה נזכה לראות עין בעין בשובינו לציון ונאכל מן הפסחים ומן הזבחים אכי"ר
אלון חאמי