קופת מחזירי אבני בית המקדש: הרעיון המהפכני לקראת הגאולה הקרובה

חודש מר חשוון הבעל"ט אמן, הינו חודש מיוחד במינו משאר חודשים.

כמעט שבכל חודש ישנו איזו חג או מאורע היסטורי שאנו חוגגים, למעט חודש חשוון שהוא חשוך מחגים, אך לעומת זאת בחודש זה אנו מתפללים על הגשמים, שאילולא מים לא היה העולם יכול להתקיים. חודש זה הוא גם פתיח לזמן חורף - זמן שמיועד כל כולו ללימוד תורה ושני המאורעות שזורים האחד בשני שהרי ללא תורה שנמשלה למים לא היינו מתקיימים, וכפי שנא': "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים לא שמתי ".

לא לחינם איפא יש שדורשים שדווקא חודש זה עתיד להיות מר (חשוב) לכולם.

הפעם קוראים יקרים! ברצוני לדבר בטור זה ולהציע דבר שאולי רבים היו מעלים חיוך קטן על פניהם..

כידוע , שיש דעות שאומרים שבשעה שנחרב בית המקדש, נתפזרו אבנים לכל אבר בעולם ועל פי המסורת בכל מקום שלשם הביאו את אותה האבן לימים נבנה ממנה בית כנסת שהוא מקדש מעט.

וברשותכם קוראים יקרים, קמי שמיא גליא, לאחר שנים של חשיבה והתבוננות, מתוך הערגה ותשוקה עזה לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה, חשבתי על שיטות רבות כיצד לזרז את הגאולה ואולי להביא חידוש מעשה ולא רק עצה.

ב"ה זכינו, בזכות שלא מובנת מאליה להיות 'תלפיות' לגבאים ולרבנים די בכל אתר ואתר, ובפרט באתר בית מקדש מעט נכבד זה, לתת עצות ורעיונות כיצד להתמודד מדי חודש בחודשו בנושאי כלים להתמודדות שלכם עם הציבור והארגונים.

עתה העלתי בס"ד בחקתי רעיון שהארגון בית מקדש מעט, ימסד איזושהי קופה שתאגד את כל בתי הכנסת בארץ ובעולם, בכותרת "מחזירים את האבנים לבית המקדש".

למה אני מתכוון?

זה לא סוד שכמעט בכל בית כנסת יש יתרת זכות ב"ה וטוב שכך, ואין בכוונתי לאתגר אתכם ביתרה זו.

כוונתי שכל בית כנסת יעשה מנוי לאגוד בתי הכנסת המיועד "למחזירים את האבנים לבית המקדש", כאשר זה יכול להיות סכום סימלי כמו 100 שקלים לחודש וכדומה. הכסף הזה ישמר בקופה באופן שלא ניתן יהיה לפתוח אותו עד הבניין השלישי השלם – ובו ישתמשו בו בע"ה לתיקון הבית השלישי כנא' - "שמחנו בתיקונו והראנו בבנינו".

אני מעריך שהיות ומדובר בעשרות אלפי בתי כנסת בארץ ובעולם, יהיה ניתן לצבור סכום עתק, שבוודאי לא יכבד על הוצאות השותף של ביה"כ ובוודאי על דעת הקהל זה יהיה מקובל.

ובכדי שיהיה שקיפות על הכסף, כל גבאי יוכל לקבל קוד צפייה בחשבון הבנק (ללא אפשרות פעולות) שיוכל להציג זאת בפני המתפללים או כל גורם אחר.

הזדמנות נדירה זו, היא התערותא דלתתא תעורר בוודאי גם התערותא דלעילא.

אפשרות נוספת עלתה במחשבתי , יוזמה בשם "אבן מקיר תזעק" (ר"ת אמת) לחקוק בקיר או על גבי טס, סמוך לכותל המערבי, שבו יהיו רשומים כל בתי הכנסת בעולם ואשרי מי שיצליח ליזום רעיון זה.

עצות אלו רלוונטיות לחלוטין ליהודים מאמינים בני מאמינים שבית המקדש יבנה במהרה בימינו אמן, ואנו מאמינים בלב שלם ללא כל פקפוק כי 'אחכה לו בכל יום שיבא'. לבעלי אמונה מוחלטת זו רעיון מזוג זה הינו בבחינת הכנה ראויה והגיונית לקראת בניין הבית.

אפשר, אם יסכימו על כך מראש, כי כעבור זמן, במידה ולדאבונינו לא יידרש הכסף לבית המקדש, יעשה שימוש בכסף לצורך שיפוץ או תיקון כל בית כנסת שצבר את הסכום לזכותו.

אי"ה לקראת חודש כסליו, נדבר על רעיון מעשי נוסף בקיבוץ גלויותנו מארבע כנפות הארץ לארצנו ונתפלל שהתקיים בנו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים.