למה כדאי וראוי לשכור חזן מתאים לחגי תשרי?

בראשית אפתח פי בברכת שנה טובה לכל עם ישראל בכלל ובפרט לקוראי המדור והאתר 'איגוד בתי הכנסת', הרבנים והגבאים שליט"א.

חודש תשרי לפנינו, הינו חודש שהוא מלא וגדוש ביראת שמים רעדה, גילה ושמחה וחגים. בסימן : במקום גילה שם תהא רעדה.

החודש הזה שובר שיאים מבחינת המבקרים בבתי הכנסת די בכל אתר.

'שאי עיניך סביב כולם נקבצו ובאו לך'; חילונים ודתיים, חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים, זקנים וגם נערים בחורים וגם בתולות יהללו שם השם.

מרן הגרע"י זצק"ל בספרו חזון עובדיה (לז סימן ד') מזהיר לגבאים המשכילים, לבל יתפתו להעלות ולשרת כחזן בימים הנוראים אנשים אשר הם, מוחזקים כאינם שומרי תורה ומצוות וידועים כעוברי עברה, כגון שמתגלחים בתער וכד' רח"ל.

ואפילו שיש להם (חיוב) ייארצייט בכל מקרה אסור, ומסיים דבריו: "והקולר תלוי בצוואר הגבאים, ועתידים הם ליתן את הדין (תענית טז,ע "ש) אבל אם אותו האיש חזר בתשובה, מותר למנותו כשליח צבור, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה.

והעיקר שלא יקום אחד ויחיד בקהל ויעשה רעש וצלצולים (אבו עלי- בלועזית), אלה כאן האחריות מוטלת על הרבנים והגבאים יראה ה'.

ולכן טוב ונכון המנהג שנהגו ברוב קהילות ישראל שמשכירים חזנים לימים הנוראים, ואין פוצה פה ומצפצף.

לצערנו, ישנם גבאים בעייתיים קצת, שהם לא מעוניינים לשכור חזן או תוקע, ואני לא יודע אם זה בגלל חוסר התשלום במשאבים כלכליים או צרות עין להוציא מהקופה כסף, "והוא רחום יכפר.."

במקרה שיש כזה גבאי אני ממליץ לו לשכור חזן ותוקע על בסיס ההכנסות שיהיו בחגים (באחוז מסויים) כך שזה נהנה וזה לא חסר, ואם הגבאי חושש שהסכום שעתיד להיכנס גבוה מדי בשביל לתת אחוז מסוים, אז שישלם לחזן ולתוקע מחיר מוסכם ולא יהיה צר עין, כי לא משלו הוא נותן, ואם לא יוציא מהקופה עכשיו אז מתי?!

ואם עדין קשה לו, יצמצם בקניית הכיבוד והשתיה וכד' והעיקר שישקיע ברוחניות.

בחודש הזה צריך לשים לב ליחידי הקהל העניים והנזקקים, לתמוך בהם ולהעמידם על רגליהם, שכידוע פרשו על הפסוק "ואת כל היקום אשר ברגליהם", זה ממונו של האדם שמעמידו על רגליו והבן.

ולכן טוב ונכון וישר, להקציב סכום נכבד בקופה לחלוקת מצרכים וכסף לקהל, ואשריהם הגבאים והרבנים, שאר עיניהם טובה ועליהם נאמר עין טובה הוא יבורך...

זוכרני בילדותי שהיה אחד  מיחידי הקהל אצלנו בבית הכנסת 'כתר תורה' לעולי מצריים, בשם אברהם גרין ז"ל, שכל שנה בחגים ומועדים היה אוסף כסף מנכבדי העיר ומחוצה לה, בכדי לשמח את העניים שבקהל לפני החג, ובעיני ראיתי שהתקיים בזה, "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה", ומהמקום הזה יצאו משפחות רבות לתפארה בנים ת"ח ירא ה'.

ועד היום ראיתי שבשכונת גסי כהן בחולון ממשיכים במסורת הזו בכמה בתי כנסיות ועליהם תבוא הברכה.

בהזדמנות זו אבקש מהקוראים מחילה וסליחה וכפרה, ונזכה לרווח והצלה לנו ולכל ישראל אמן.

תולה ארץ על בלימה יטיב לך כתיבה וחתימה טובה.

בברכה

אלון חאמי ס"ט